Abstract


DUYGUSAL İHMAL VE İSTİSMARI TANIMADA GEÇMİŞİN İZLERİ
Tanımlayıcı ve retrospektif bir özellik taşıyan bu araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının geçmiş duygusal istismar yaşantılarının, duygusal ihmal/istismara yönelik bilgi ve farkındalıkları ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D.’da 2015-2016 akademik yılında 4. Sınıfta öğrenim gören 151 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için “Duygusal İhmal/İstismara Yönelik Bilgi ve Farkındalık Ölçme Aracı” ve “Genç Erişkinler İçin ISPCAN Çocuk İstismarı Tarama Anketi ICAST-R (Retrospektif)” kullanılmıştır. Katılımcıların 18 yaşından önce aileden ya da evde yaşayanlardan biri tarafından sevilmediği ve sevilmeyi hak etmediğini söylenerek duygusal anlamda istismar edilmesi ile duygusal istismara yönelik bilgi ve farkındalık düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunurken; aileden ya da evde yaşayanlardan biri tarafından hiç doğmamış olmasını ya da ölmüş olmasının söylenerek duygusal anlamda istismar edilmesi, aileden veya ev halkından biri tarafından evi terk etmesi için tehdit edilmesi ya da evde yaşamasına karşı gelinmesi yoluyla duygusal anlamda istismar edilmesi ve herhangi biri tarafından aptal, kötü veya değersiz hissettirilmek amacıyla aşağılanmış olup olmama durumları ile duygusal istismara yönelik bilgi ve farkındalık düzeyi arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.

Keywords
duygusal ihmal, duygusal istismar, geçmiş istismar yaşantısı, farkındalıkReferences