Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY 
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Eyüp Bozkurt , Mahir AVCI  
ÖĞRETMENLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 50, Pp,1187-1212

EXAMINATION OF TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS VALUES EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3126
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet Sağlamgöncü  
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ TARİH İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZİ

 50, Pp,1213-1235

ANALYSIS OF ARTICLES REGARDING ORAL HISTORY IN SOCIAL STUDIES IN TÜRKİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3203
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aygül Şahin Toptaş  
DİLİN DOĞUŞU ve KÖKENİNE DAİR TARTIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 50, Pp,1236-1248

AN EVALUATION OF THE DISCUSSIONS ON THE BIRTH AND ORIGIN OF LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3216
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Çiğdem ÖNER  
YARALANMA SONRASI SPORA DÖNÜŞÜN PSİKOSOSYAL İÇERİKLERİNİN “YÜRÜMEK. ATA BİNMEK. RODEO.” FİLMİ ÜZERİNDEN NİTELİKSEL ANALİZİ

 50, Pp,1249-1270

QUALITATIVE ANALYSIS OF THE PSYCHOSOCIAL CONTENT OF THE RETURN TO SPORTS AFTER INJURY THROUGH THE FILM “WALK. RIDE. RODEO.”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3210
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Demet Zafer Gunes , Selçuk Var  
COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

 50, Pp,1271-1308

INVESTIGATION OF THE EXPERIENCES OF SCHOOL PRINCIPALS AND TEACHERS REGARDING CRISIS MANAGEMENT DURING THE COVID-19
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3199
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Latif İltar , Ahmet Tayfun ÖZTÜRK  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİ VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ

 50, Pp,1309-1336

STUDENT SATISFACTIONS AND TEACHERS’ OPINIONS ON ONLINE TEACHING IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3215
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fırat SEYHAN , Harika ŞEN  
COVID-19 PHOBIA: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS

 50, Pp,1337-1352

.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3137
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Songül KILINÇ ŞAHİN , Gizem ÖZGÜREL  
COVİD-19 PANDEMİSİNİN ESNAF LOKANTALARINA ETKİSİ

 50, Pp,1353-1358

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMİC ON ARTISAN RESTAURANTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3110
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Samet Uyar , Zülal ERKAN  
EVLİ BİREYLERİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNİN BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI, AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 50, Pp,1359-1385

THE INVESTIGATION OF SPOUSE BURNOUT OF MARRIED INDIVIDUALS IN TERMS OF DIFFERENTIATION OF SELF, FAMILY LIFE CYCLE AND SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3211
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba ÖZKARAL , Ayşe Nur DURSUN  
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ EBA VİDEOLARININ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMIYLA UYUMUNUN İNCELENMESİ

 50, Pp,1386-1407

EXAMININNG THE COMPLIANCE OF 6TH GRADE SOCIAL STUDIES LESSON EBA VIDEOS IN WITH THE SOCIAL STUDIES PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3170
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zehra Esra KETENOĞLU KAYABAŞI Alparslan ÜNSAL  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN OKURYAZARLIK BİLEŞENLERİ HAKKINDA FARKINDALIKLARININ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

 50, Pp,1408-1429

INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS' AWARENESS AND PRACTICE OF EARLY LITERACY COMPONENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3206
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nalan OKAN AKIN  
KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİ İLE SANAT İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN SINIFLANDIRILMASI

 50, Pp,1430-1444

CLASSIFICATION OF ART-RELATED CONCEPTS BY THE CONCEPTUAL MAP METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3157
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burcu Karaman  
ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

 50, Pp,1445-1461

THE HEALTH LITERACY IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING PROGRAMS OF THE SECONDARY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3219
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Canay Pekbay  
MÜHENDİSLİK TASARIM TEMELLİ STEM ETKİNLİĞİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA SÜRECİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME BECERİLERİNE ETKİSİ

 50, Pp,1462-1477

THE EFFECT OF ENGINEERING DESIGN-BASED STEM ACTIVITY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION PROCESS ON PRESERVICE TEACHERS’ DECISION-MAKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3213
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ebru Karakuş Özdemir , Esra ÖMEROĞLU  
60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN DUYGULARI ANLAMA TESTİ’NİN TÜRKİYE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 50, Pp,1478-1493

TURKISH ADAPTATION OF THE TEST OF EMOTION COMPREHENSION FOR 60-72 MONTHS-OLD CHILDREN: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3204
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tolga ÇAY , Işıl TANRISEVEN  
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN UZAKTAN VE YÜZ YÜZE EĞİTİM: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

 50, Pp,1494-1509

DISTANCE AND FACE-TO-FACE EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF PREPARATORY YEAR STUDENTS: A METAPHOR STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3209
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra Geriş , Taner ÇİFÇİ  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE VE SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

 50, Pp,1510-1532

EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHERS' OPINIONS ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3183
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İsa Sarıçam , M. Kürşad YANGİL  
NAZLI ERAY'IN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 50, Pp,1533-1548

NAZLI ERAY'IN ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3218
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Levent Değirmencioğlu , Kandemir Yiğit Alkan  
BAĞLAMA ÜSTADI EKREM ÇELEBİ’NİN İCRA ÜSLUBU ÜZERİNE BİR İNCELEME

 50, Pp,1549-1566

A REVIEW ON BAĞLAMA MASTER EKREM ÇELEBI'S PERFORMANCE STYLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3217
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serpil YAYMAN ATASEVEN  
1930’LARDA YAŞANAN EKONOMİK KRİZİN ABD SANATINA ETKİSİ

 50, Pp,1567-1577

THE IMPACT ON US ART IN THE ECONOMIC LIFE OF THE 1930’S
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3200
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Keziban ÖZKAN  
EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNİN POZİTİF-NEGATİF DUYGU DURUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

 50, Pp,1578-1598

EXAMINATION OF ORGANIZATIONAL CHANGE CYNICISM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TERMS OF POSITIVE-NEGATIVE EMOTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3191
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba ŞEKER  
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MATEMATİK YETENEKLERİ VE DİNLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 50, Pp,1599-1615

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICAL ABILITIES AND LISTENING SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3198
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şebnem Aslan  
ÇAĞDAŞ LİDERLİK VE YÖNETİM KURAMLARININ İSLAM FELSEFESİ AÇISINDAN KIYASLANMASINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

 50, Pp,1616-1629

A CONCEPTUAL STUDY ON THE COMPARISON OF CONTEMPORARY THEORIES OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN TERMS OF ISLAMIC PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3188
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ensar YILMAZ  
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HİTİTLERDE SAĞLIK İLİŞKİLERİ

 50, Pp,1630-1641

HEALTH RELATIONS AT THE HITTITES IN TERMS OF HEALTH SOCIOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3159
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |