Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, Turkey
Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Betul TARHAN  
SELF-DIRECTED LEARNING: INVESTIGATING LEARNER BELIEFS

 39, Pp,1-10

ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME: ÖĞRENEN İNANÇLARININ ARAŞTIRILMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2490
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Emre CİVELEK , Murat ÇEMBERCİ, Mehmet Saim AŞÇI  
THE ROLE OF COMMITMENT TO LEARNING IN THE EFFECT OF EVALUATION AND REWARDS ON PROJECT SUCCESS IN R&D TEAMS

 39, Pp,11-22

AR-GE TAKIMLARINDA ÖĞRENMEYE BAĞLILIĞIN DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL İLE PROJE BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİDEKİ ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2605
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşen ALTINOK , Hamza KELEŞ  
THE IMPACT OF SERVICE LEARNING APPROACH ON STUDENTS’ PERCEPTION OF GOOD CITIZENSHIP

 39, Pp,23-52

HİZMET EDEREK ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN “İYİ VATANDAŞLIK” ALGILARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2596
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Kemal YÖNTEM , Fatih ORDU  
DEVELOPMENT OF DIVERGENT THINKING SELF-ASSESSMENT SCALE

 39, Pp,69-91

IRAKSAK DÜŞÜNME ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2536
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Betül ÇATAL  
DEMOCRATIC PEACE THEORY AND INTERNATIONAL SECURITY: A CRITICAL PERSPECTIVE

 39, Pp,118-135

ULUSLARARASI GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDE DEMOKRATİK BARIŞ TEORİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2485
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Elifcan CESUR , Kevser TOZDUMAN YARALI  
A QUALITATIVE VIEW TO CHILDREN’S PROBLEM SOLVING SKILLS

 39, Pp,136-165

ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE NİTEL BİR BAKIŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2495
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammet SAYGIN  
THE ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ENTREPRENEUR COUNCILS: A PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW

 39, Pp,203-223

THE ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ENTREPRENEUR COUNCILS: A PHENOMENOLOGICAL POINT OF VIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2707
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nihan YILMAZ , Sibel ERKAL  
AN INVESTIGATION OF THE AFFECTIVE TENDENCIES OF THE STAFF WORKING IN A UNIVERSITY TOWARDS THE ENVIRONMENT

 39, Pp,224-244

BİR ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇEVREYE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2705
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özlem KILINÇER , Mehtap AYDINER UYGUN  
EXAMINATION OF PROFESSIONAL MUSICIANS’ EXPERIENCES ABOUT THE STRATEGIES THAT CAN BE USED WHILE LEARNING PIANO MUSIC

 39, Pp,245-277

PROFESYONEL MÜZİSYENLERİN PİYANO MÜZİĞİNİ ÖĞRENİRKEN KULLANILABİLECEK STRATEJİLER İLE İLGİLİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2651
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman DALAMAN , Süleyman CAN, Berna AKCA, Erdil DURUKAN  
IDENTIFYING THE VIEWS OF THE SPORTS SCIENCE FACULTY STUDENTS TAKING PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION ABOUT TEACHING PRACTICUM COURSE REGARDING SEVERAL VARIABLES

 39, Pp,278-297

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞİŞİK FAKTÖRLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2547
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Faruk DAYI  
FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT IN FIRMS: AN APPLICATION IN TEXTILE SECTOR

 39, Pp,298-323

FİRMALARDA FİNANSAL GÜVENLİK YÖNETİMİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2642
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tahire HÜSEYİNLİ , Farhad SULTANOV, Namık HÜSEYİNLİ  
AZERBAYCAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ AÇISINDAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ANALİZİ

 39, Pp,324-340

ANALYSIS OF THE CITIZENS OF AZERBAIJAN TURKISH TEXTILE AND APPAREL GOODS FROM THE PERSPECTIVE OF CUSTOMER SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2611
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seçkin ARSLAN  
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN TMS-38 KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLARDA SUNUM İLKELERİ

 39, Pp,53-68

PRINCIPLES FOR PRESENTATION OF INTANGIBLE FIXED ASSETS IN FINANCIAL REPORTS WITHIN THE SCOPE OF TAS-38
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2706
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bekir EMİROĞLU  
CONSTRUCTION OF SOCIAL IDENTITY AND RELIGION

 39, Pp,92-117

SOSYAL KİMLİK İNŞASI VE DİN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2699
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fahri ÖZSUNGUR  
BLIND SPOTS OF WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP: CASE OF ADANA

 39, Pp,166-202


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2702
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |