Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)

Antalya  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Niyazi GÜMÜŞ , Gülzira ZHAXYGLOVA, Maiya MİRZABEKOVA  
USING TURKISH SOAP OPERAS (TV SERIES) AS A MARKETING COMMUNICATION TOOL: A RESEARCH ON TURKISH SOAP OPERAS IN KAZAKHSTAN

 27, Pp,390-407

TÜRK DİZİLERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KAZAKİSTAN’DAKİ TÜRK DİZİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şükran UÇUŞ , İbrahim GAFA, İrem DEMİRBAŞ, Zeki YILDIZ, Kadir SÖNMEZ  
REVIEW OF THE ELIGIBILITY OF CHILDREN’S BOOKS TO THE CONGURITY OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULA (K1-K3)

 27, Pp,408-441

ÇOCUK KİTAPLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fadime SEÇGİN , Mehmet TATAN  
THE PHENOMENA OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AS A HUMAN RIGHTS VIOLATION: VIOLENCE EXPERIENCES OF A GROUP OF WOMEN LIVING IN WOMEN’S SHELTER

 27, Pp,442-460

BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSU: KADIN SIĞINMA EVİNDE YAŞAYAN BİR GRUP KADININ ŞİDDET DENEYİMLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bayram TAY  
COMPARISON OF 2005 SOCIAL STUDIES COURSE CURRICULUM AND 2017 SOCIAL STUDIES COURSE DRAFT CURRICULUM

 27, Pp,461-487

2005 SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2017 TASLAK SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sezai ÖZTAŞ  
AHMET CEVDET PASHA'S HISTORIOGRAPHY AND HIS OPINIONS ON HISTORY EDUCATION AND HISTORY TEACHING

 27, Pp,488-506

AHMET CEVDET PAŞA'NIN TARİHÇİLİK ANLAYIŞI VE TARİH EĞİTİMİ İLE TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Barış TOPTAŞ , Özlem KILINÇER  
STUDY ON DEVELOPMENT OF ATTITUDE SIZE FOR MANUFACTURING TRANSITION IN INSTRUMENT EDUCATION

 27, Pp,507-530

ÇALGI EĞİTİMİNDE DEŞİFRE YAPMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cumhur TÜRK , Hüseyin KALKAN, Bekir Yıldırım  
AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE TEACHING OF SEASONS: MODEL TRANSFORMATION

 27, Pp,531-561

MEVSİMLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: MODEL DÖNÜŞÜMÜ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gonca KEÇECİ , Fikriye KIRBAĞ ZENGİN, Burcu ALAN  
SCIENCE FESTIVAL ATTITUDE SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 27, Pp,562-575

BİLİM ŞENLİĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Süheyla SARITAŞ  
AS MARKET SELLERS AND VILLAGERS , THE ASPECT OF WOMEN FROM THE SOCIO-ECONOMIC PERSPECTİVE

 27, Pp,576-587

SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL AÇIDAN PAZARCI-KÖYLÜ KADINLAR: BALIKESİR ÖRNEĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sibel CENGİZHAN  
THE EFFECT OF TEAM-GAME-TOURNAMENT TECHNIQUE ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND LONG-TERM RETENTION OF STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS AND STUDENTS’ OPINIONS

 27, Pp,588-608

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TAKIM-OYUN-TURNUVA TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA, ÖĞRENME KALICILIĞINA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yavuz BOLAT , Musa Tarık TEKİN  
TRENDS IN RESEARCHS TRAINING OF GIFTED: A METHODOLOGICAL ANALYSIS

 27, Pp,609-629

ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA EĞİLİMLER: YÖNTEM BİLİMSEL BİR ANALİZ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yusuf Ekrem AKBAŞ  
GLOBAL TAX COMPETITION AND ITS REFLECTIONS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: TURKEY-EU ANALYSIS

 27, Pp,630-641

KÜRESEL VERGİ REKABETİ VE YANSIMALARI: TÜRKİYE AB ANALİZİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Eliüşük BÜLBÜL , Hüseyin IZGAR  
AN ANALYSIS OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND HOPELESSNESS LEVELS FROM FAMILIES WİTH SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 27, Pp,641-661

ŞİZOFRENİ HASTASI OLAN AİLELERİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İlknur ÖZPINAR , Arzu AYDOĞAN YENMEZ, Seher MANDACI ŞAHİN  
PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS OF TURKIC ORIGIN AND SOLUTION PROPOSALS

 27, Pp,662-679

TÜRK SOYLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa Emre CİVELEK , Murat ÇEMBERCİ, Fatma Serab ONURSAL, Mustafa Emre CİVELEK, Nagehan UCA, Okşan KİBRİTCİ ARTAR  
ANALYSIS OF BUSINESS POSITIONS REQUIRING PROFESSIONAL COMPETENCE CERTIFICATES IN CIVIL AVIATION

 27, Pp,680-712

SİVİL HAVACILIKTA YETERLİLİK BELGESİ GEREKTİREN İŞ POZİSYONLARININ ANALİZİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ömer OBUZ  
ON SOME LETTERS AND TELEGRAMS SENT TO ADNAN MENDERES: STOP

 27, Pp,713-729

ADNAN MENDERESE GÖNDERİLEN BAZI MEKTUP VE TELGRAFLAR ÜZERİNE: STOP

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk SÖNMEZ , Emrullah KARATEKİN  
REVIEW THE ÖMER SEYFETTIN’S STORIES IN TERMS OF VALUES IN SOCIAL STUDIES TEACHING PROGRAM

 27, Pp,730-755

ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROĞRAMLARINDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emine KARASU AVCI  
THE VIEWS ABOUT THE GRADUATE PROGRAM OF SOCIAL STUDIES TEACHING OF THE CANDIDATES OF SOCIAL STUDIES TEACHER

 27, Pp,756-786

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |