Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Mersin  2016
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Binnaz KIRAN , H. Duygu Akçay Özcan  
ERGENLERİN BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ İLE ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 24, Pp,1-10

THE INVESTIGATION OF ADOLESCENTS'COGNITIVE FLEXIBILITY AND SELF EFFICACY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali MEYDAN , Akif Akkuş, Adnan Doğan Buldur  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “100. YILDA ÇANAKKALE” KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 24, Pp,11-29

VIEWS OF PRE-SERVICE SOCIAL SCIENCES TEACHERS RELATED TO THE CONCEPT OF “ÇANAKKALE IN ITS 100TH ANNIVERSARY”

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şule EGÜZ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL VATANDAŞLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK ALGILARI

 24, Pp,30-49

PROSPECIİVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ PERCEPTIONS OF GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bülent KARA  
İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN SİYASAL KİMLİK OLUŞTURMA TEŞEBBÜSÜNDEN GELECEĞİN SİYASAL DOKUSUNA MESAJLAR

 24, Pp,50-74

THE MESSAGES TO THE FUTURE POLITICAL FABRIC FROM THE UNION AND PROGRESS’ EFFORTS TO FORM A POLITICAL IDENTITY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ , Yurdal DİKMENLİ  
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYACI ALGISI I: ZİHİNSEL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA DURUMU

 24, Pp,75-98

PROSPECTIVE GEOGRAPHY TEACHERS' PERCEPTIONS OF THE GEOGRAPHY PROFESSION I: INTELLECTUAL FEATURES AND EMPLOYMENT STATUS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kasım YILDIRIM  
BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA BECERİLERİNİ KENDİ ÖĞRETİM ALANLARINDA KULLANMALARINA YÖNELİK İNANÇLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 24, Pp,99-111

CONTENT AREA TEACHERS’ BELİEFS TOWARD USİNG READİNG SKİLLS İN THEİR SUBJECT MATTERS: A SCALE DEVELOPMENT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |