Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Antalya  2016
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Tezcan KARTAL , Büşra KARTAL, Gülşah ULUAY  
TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE SELF ASSESSMENT SCALE (TPACK-SAS) FOR PRE-SERVICE TEACHERS: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY

 23, Pp,1-36

ÖĞRETMEN ADAYLARİ İÇİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (TPAB-ÖDÖ): GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fatih AYDIN , Mustafa SAĞDIÇ  
COĞRAFYA BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA ALANINA YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARI

 23, Pp,37-49

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY SENIOR STUDENTS’ SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING GEOGRAPHY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba SELANİK AY  
VIEWS OF PRESERVICE CLASROOM TEACHERS ABOUT THE INVOLVEMENT OF NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN EDUCATION

 23, Pp,50-68

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Abdulkerim KARADENİZ , Davut AYDIN  
RUHSAL ZEKÂ ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 23, Pp,69-93

A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY FOR THE SCALE OF SPIRITUAL INTELLIGENCE CHARACTERISTICS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fethi TURAN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN DENETİMİ

 23, Pp,94-119

AUDITING OF EDUCATION ACTIVITIES IN PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gökhan UYANIK  
THE EFFECT OF JIGSAW TECHNIQUE BASED SCIENCE INTRUCTION TO ATTITUDE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PERMANENCE

 23, Pp,120-134

BİRLEŞTİRME TEKNİĞİNE DAYALI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN TUTUM AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yaşar ÖZÜÇETİN , Mustafa MUTLU  
TBMM MÜZAKERELERİNDE ORTAYA KOYDUĞU DÜŞÜNCE VE FİKİRLERİ İLE EĞİTİMCİ BİR MİLLETVEKİLİ: İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU

 23, Pp,135-151

İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU: AN EDUCATOR PARLIAMENT MEMBER AND HIS THOUGHTS AND İDEAS HE PRESENTED IN THE NEGOTIATIONS OF THE TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İbrahim Çağrı ERKUL  
BRİTANYA İMPARATORLUĞU’NUN KURULUŞUNDA TUDOR HANEDANI’NIN ETKİSİ

 23, Pp,152-171

THE IMPACT OF TUDOR DYNASTY ON FOUNDATION OF THE BRITISH EMPIRE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet TAŞDEMİR , Figen TAŞDEMİR  
ÖDÜL VE ETKİSİ ÜZERİNE DENEYİMLER

 23, Pp,172-190

EXPERIENCES ON AWARDS AND ITS EFFECT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa YAĞCI  
LİSE ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİNİN UYGULANMA DÜZEYİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE DERSLERİNE YANSITMA YETERLİKLERİ: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

 23, Pp,191-205

OPINIONS OF HIGH SCHOOL TEACHERS RELATED WITH THE IMPLEMENTATION LEVEL OF FATIH PROJECT AND REFLECTION COMPETENCE IN THEIR COURSES: A CASE OF KIRŞEHİR PROVINCE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nihat ÇALIŞKAN , Pınar İLTER  
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BATIL İNANÇ EĞİLİMLERİNİN ANALİTİĞİ

 23, Pp,206-218

TO ANALYZE THE SUPERSTİTİONS TRENDS OF PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG AND GUİDANCE DEPARTMENT STUDENTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ramazan DEMİREL , Özgül KELEŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN KONULARINA YÖNELİK İLGİLERİNİN BELİRLENMESİ

 23, Pp,219-232

DETERMINING SECONDARY STUDENTS’ CRUOSITY FOR SCIENCE SUBJECTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burcu Gülsevil BELBER , Neşe ACAR, Ruhan İRİ  
TELEVİZYON REKLAMLARIYLA İLGİLİ ETİKSEL ALGI BOYUTLARININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARI İLE İLİŞKİSİ: AMPRİK BİR ÇALIŞMA

 23, Pp,233-246

THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL PERCEPTION DIMENTIONS OF TELEVISION ADVERTISING WITH PURCHASE DECISION OF CONSUMERS: AN EMPIRICAL STUDY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İsmail ADIGÜZEL , Cemalettin İPEK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ

 23, Pp,247-273

PRESCHOOL TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS AND BURNOUT PERCEPTIONS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tufan ADIGÜZEL , Elmas ALVER, Osman ÖZTÜRK  
SCHOOL SAFETY STUDY ON 11 DIFFERENT SCHOOLS IN ISTANBUL

 23, Pp,274-298

İSTANBUL’DA 11 AYRI OKUL ÇEŞİDİNDE OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erol KOÇOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KARİKATÜR KULLANIMININ ERİŞİYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 23, Pp,299-318

SOCIAL STUDIES LESSONS ACCORDING TO CRITERIA EVALUATION OF THE USE OF CARTOON

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ , D. Ali ARSLAN, R. Nurgül ÜNAL  
ADALET ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

 23, Pp,319-347

JUSTICE PERCEPTION AND QUALITY OF LIFE ON SOCIOLOGICAL RESEARCH

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |