Chief Editor(s)

debates on abortion site nyc abortion clinics

Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY
Antalya  2015
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Glenn W. MUSCHERT  
OKULLARDA SİLAHLI SALDIRILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 19, Pp,1-23

STUDIES OF SHOOTINGS IN SCHOOLS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Hayri SARI , Sadegül AKBABA ALTUN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

 19, Pp,24-49

A QUALITATIVE RESEARCH ON CLASSROOM TEACHERS' TECHNOLOGY USE IN MATHEMATICS TEACHING

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman ÇİL , Benjamin DOTGER  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİR KLİNİK SİMÜLASYON SIRASINDAKİ KARAR VERME VE TOPLANTIYI YÖNLENDİRME YETİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 19, Pp,50-75

PRE-SERVICE TEACHERS’ IDENTITY CHARACTERISTICS: AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ DECISION-MAKING AND FACILITATION PROCESSES WITHIN A CLINICAL SIMULATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet BEDEL , Rana VAROL, Simge KARAKAŞ  
Stresle Başa Çıkma Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarına ve Otomatik Düşünce Düzeylerine Etkisi

 19, Pp,76-91

The Effect of Stress Coping Education on University Students' Stress Coping Styles and Automatic Thoughts Levels

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali MEYDAN , Nihal YILDIZ  
EVALUATING THE INTERACTION OF TEACHERS CARRYING ON DUTIES IN MULTI-GRADE CLASSES WİTH THE CULTURE PLACE THEY WORK AT

 19, Pp,92-110

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞTIKLARI YERİN KÜLTÜRÜ İLE ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Vedat AKTEPE , Hayati AKYOL  
OKUMA GÜÇLÜĞÜ VE GİDERİLMESİ: TEK ÖRNEKLEMLİ BİR DURUM ÇALIŞMASI

 19, Pp,111-126

READING DIFFICULTIES AND HOW TO REMOVE THEM: A SINGLE SAMPLED CASE STUDY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Orhan Özdemir  
MEVLANA VE ANADOLU İNSANCILIĞI

 19, Pp,127-137

MEVLANA JALALUD-DIN RUMI AND ANATOLIAN HUMANISM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet TAŞDEMİR , Aybike Suna BULUT  
EV OKULU UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI: KURAM VE ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA

 19, Pp,138-157

A CASE STUDY ON HOME SCHOOLING PRACTICES IN TURKEY: THEORY AND APPLICATIONS IN SPECIAL EDUCATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Rasim AKPINAR  
TEMİZ ÜRETİM ARACI OLARAK ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞTE İZMİR SANAYİİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 19, Pp,158-167

PROBLEMS AND SOLUTIONS SEEN IN IZMIR INDUSTRY FOR TRANSITION TO ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AS A CLEAN PRODUCTION TOOL

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tacettin Gökhan ÖZÇELİK -  
DOĞU VE BATI DİKOTOMİSİNİN YARATTIĞI GERÇEKLİK: ORYANTALİZM - OKSİDENTALİZM

 19, Pp,168-193

THE DICHOTOMY THAT CREATED BY EAST AND WEST: ORIENTALISM AND OCCIDENTALISM.

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hazal BÜYÜKOĞLU  
MESLEK YÜKSEKOKULLARI- SANAYİ İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME VE BU İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN FARKLI MESLEK GRUPLARI ARASINDAKİ GÖRÜŞ FARKI

 19, Pp,194-205

DEVELOPING RATING SCALE RELATING TO VOCATIONAL SCHOOLS- INDUSTRY COOPERATION AND DIFFERENCE OF VIEW BETWEEN DİFFERENT OCCUPATIONAL GROUPS RELATING TO THIS COOPERATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İsmail KİNAY , Zakir ELÇİÇEK, Behçet ORAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 19, Pp,206-217

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTİVE TEACHERS’ CLASS MANAGEMENT COMPETENCIES AND THEIR ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Menderes ÜNAL  
DEVELOPING A SCALE FOR STEREOTYPED THOUGHTS ABOUT FOREIGN LANGUAGES

 19, Pp,218-233

YABANCI DİLE YÖNELİK KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCE ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Uğur BAŞARMAK , Ahmet Mahiroğlu  
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINDA KULLANILAN KARİKATÜR ANİMASYONUNA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

 19, Pp,234-253

STUDENT OPINIONS ON THE ANIMATED CARTOONS USED IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |