Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Antalya  2014
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Adnan TAŞGIN , Adnan Küçükoğlu, Zehra Sedef Korkmaz, Erdoğan Köse  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 17, Pp,1-26

AN ANALYSIS ON PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT COMMUNITY SERVICE LEARNING

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alpaslan DURMUŞ , Tarık BAYRAKCI, Süleyman Burak TOZKOPARAN  
Internet Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates And Their Attitudes Toward Educational Technology

 17, Pp,27-44

Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-Yeterlilik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cenk DEMİR  
Kastamonu Vilâyeti Salnâmelerine Göre Sinop'un İdari ve Demografik Yapısı (1869-1903)

 17, Pp,45-64

The Administrative And Demographic Structure Of Sinop According To Kastamonu Provincial Yearbook (1869-1903)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erol KAPLUHAN -  
ENERJİ COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR İNCELEME: DALGA ENERJİSİNİN DÜNYADA’Kİ VE TÜRKİYE’DEKİ KULLANIM DURUMU

 17, Pp,65-86

A RESEARCH IN THE FIELD OF ENERGY GEOGRAPHY: USAGE OF WAVE ENERGY IN THE WORLD AND TURKEY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa TAHİROĞLU  
HOŞGÖRÜLÜ VE DEMOKRATİK BİR SINIF TOPLUMU UYGULAMASI

 17, Pp,87-110

A TOLERANT AND DEMOCRATIC CLASSROOM SOCIETY IMPLEMENTATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Remzi CAN  
TÜRK EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 17, Pp,111-127

DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE FOR TURKISH LITERATURE COURSE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

SAVAŞ BURAK ÖZKAN , Banu MUSTAN DÖNMEZ  
TÜRKİYE'DE GİTAR PRATİKLERİNDE ANADOLU MÜZİKSEL ÖĞELERİNİN KULLANILMASI SÜRECİ ÜZERİNE SOSYO-KÜLTÜREL BİR ARAŞTIRMA

 17, Pp,128-162

A SOCIO-CULTURAL STUDY ON THE PROCESS OF USE OF ANATOLIAN MUSICAL ELEMENTS IN GUITAR PRACTICES IN TURKEY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şahin SARUHAN  
TÜRKİYE’DE GELENEKSEL ŞARKICILIK TÜRLERİ ARAŞTIRMALARINDA ŞARKICI FORMANTI PARAMETRESİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÖNERİ

 17, Pp,163-192

A PROPOSAL TOWARDS THE USING THE PARAMETER OF SİNGER’S FORMANT İN TRADITIONAL SINGING STYLE STUDIES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |