Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)

Mersin  2010
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Yıldız TURGUT  
COMPARISION OF KOREAN ESL LEARNERS’ WITH NATIVE SPEAKERS’ APOLOGIES: IMPLICATIONS FOR TEACHERS

 1, Pp,1-19

COMPARISION OF KOREAN ESL LEARNERS’ WITH NATIVE SPEAKERS’ APOLOGIES: IMPLICATIONS FOR TEACHERS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali MEYDAN Arzu BAHÇE  
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE DEĞERLERİN KAZANDIRILMA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 1, Pp,20-37

IN SCIENCE OF LIFE TEACHING EVALUATION OF MAKE GAINING VALUES LEVEL ACCORDING TO TEACHER’S VIEWS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba YANPAR YELKEN Figen KILIÇ, Lütfi ÜREDİ  
STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ

 1, Pp,38-50

STRATEGIC PLANNING IMPLEMENTATION MANAGER ON THE VİEW OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şahin ORUÇ İsmail Hakan AKGÜN  
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKUMA BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİ

 1, Pp,51-58

THE ACQUISITION LEVEL OF GRAPHIC READING SKILLS OF ELEMENTARY SOCIAL STUDIES 7th GRADA STUDENTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşegül ŞEYİHOĞLU Yılmaz GEÇİT  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “COĞRAFYA” İMAJLARI

 1, Pp,59-75

CLASS TEACHERS’ IMAGES ABOUT “GEOGRAPHY”

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tuğba SELANİKAY  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÇEVRE BİLİNCİ KAZANDIRMADA MEDYA ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

 1, Pp,76-93

SOCIAL STUDIES COURSE STUDENT VIEWS ON ENVIRONMENTAL AWARENESS GAINING MEDIA PRODUCTS TO EXPLOIT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sait AKBAŞLI Tuğba YANPAR YELKEN, Önder SÜNBÜL  
ÖĞRETMEN ADAYI DEMOKRATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 1, Pp,94-108

A STUDY TO DEVELOP A SCALE FOR PROSPECTIVE TEACHERS’ DEMOCRATIC TENDENCY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |