Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Gazi University, yesilbursa@gazi.edu.tr, Turkey
Editor(s)

Antalya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

İ. Aytaç KADIOĞLU  
THE RISE OF POPULISM AND INTERNATIONAL SECURITY: POPULISM IN THE UK AND US

 40, Pp,341-357

POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ VE ULUSLARARASI GÜVENLİK: BİRLEŞİK KRALLIK VE AMERİKA'DA POPÜLİZM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2689
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep ÇOPUR , Betül GÜREL  
GENDER DIFFERENCES IN DETERMINANTS OF FAMILY LIFE, MARITAL QUALITY, AND MARITAL HAPPINESS

 40, Pp,358-379


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2720
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ejder AYÇİN , Muhammed Maruf  
BÜYÜKŞEHİRLERİN YAŞANABİLİRLİK DÜZEYLERİNİN DEMATEL TABANLI ANALİTİK AĞ SÜRECİ (DANP) VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE BÜTÜNLEŞİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 40, Pp,417-432

INTEGRATED EVALUATION OF THE LIVABILITY LEVELS OF METROPOLITAN CITIES BY DEMATEL-BASED ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) AND MAIRCA METHODS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2556
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa AKKAYA , Ahmet BİLDİREN, Yasin AKMEŞE  
THE ANALYSIS OF THE TALENTS OF MEHMET THE CONQUEROR (MEHMED II) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CURRENT THEORIES OF GIFTEDNESS

 40, Pp,433-457

GÜNCEL ÜSTÜN YETENEKLİLİK KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE FATİH SULTAN MEHMET'İN (MEHMED II) YETENEKLERİNİN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2526
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fahri ÖZSUNGUR  
THE EFFECTS OF THE MENSTRUATION PERIOD ON THE PERCEPTION OF AGING VIA IMITATION OF MENOPAUSE

 40, Pp,458-492


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2697
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Faruk DAYI , Tolga ULUSOY  
THE EFFECT OF OPERATING RATIOS ON FIRM VALUE: AN APPLICATION IN EUROPEAN AIRLINES

 40, Pp,493-518

FAALİYET RASYOLARININ FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ: AVRUPA'DA FAALİYET GÖSTEREN HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE BİR UYGULAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2601
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Musa ATGÜR  
INFLATION AND UNEMPLOYMENT RELATIONSHIP IN TURKEY: AN EXAMINATION ON THE VALIDITY OF PHILLIPS CURVE (1988-2017)

 40, Pp,572-605

TÜRKİYE'DE ENFLASYON VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: PHİLLİPS EĞRİSİ'NİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (1988-2017)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2617
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Naci AKDEMİR  
EXAMINING THE IMPACT OF FEAR OF CYBERCRIME ON INTERNET USERS’ BEHAVIORAL ADAPTATIONS, PRIVACY CALCULUS AND SECURITY INTENTIONS

 40, Pp,606-648

SİBER SUÇ KORKUSUNUN İNTERNET KULLANICILARININ DAVRANIŞSAL ADAPTASYONLARI, KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI KARARLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ UYGULAMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2737
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sümeyra GAZEL  
THE EFFECT OF EXCHANGE RATE AND CDS PREMIUM ON MSCI ETF INVESTMENTS: A NARDL MODEL FOR TURKEY

 40, Pp,649-674

DÖVİZ KURU ve CDS PRİMLERİNİN MSCI ETF YATIRIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TURKİYE İÇİN BİR NARDL MODELİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2749
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zeynep TEKİN BABUÇ , Müjdat AVCI  
A QUALITATIVE ANALYSIS ON THE EFFICIENCY OF BREASTFEEDING SUPPORT PROVIDED BY HEALTH PROFESSIONALS FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE

 40, Pp,675-707

SAĞLIK PROFESYONELLERİ TARAFINDAN SUNULAN EMZİRME DESTEĞİNİN SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA NİTELİKSEL BİR ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2643
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Senem YIKAR  
FEASIBILITY AND DESIRABILITY OF GLOBAL MIGRATION GOVERNANCE: TO ESTABLISH A WORLD MIGRATION ORGANISATION IS POSSIBLE?

 40, Pp,708-745

KÜRESEL GÖÇ YÖNETİŞİMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ VE ARZU EDİLEBİLİRLİĞİ: BİR DÜNYA GÖÇ ORGANİZASYONU KURMAK OLASI MIDIR?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2575
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan SAY , Esin DÖNMEZLER  
EXAMINATION OF ILLUSTRATED CHILDREN’S BOOKS PUBLISHED IN TURKEY FOR AGES 5-8 IN TERMS OF FORMAT, ILLUSTRATIONS AND CONTENT

 40, Pp,746-772


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2746
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İlkay GÜLERYÜZ , Benan KURT  
DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN TÜRKİYE LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

 40, Pp,380-416

PLACE IN THE EXCHANGE BOARD OF TURKISH LITERATURE: AN ANALYSIS BİBLİOMETRİC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2750
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Funda Coşkun Özyol  
OBESITY AWARENESS LEVELS OF PUBLIC AND PRIVATE LOWER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS

 40, Pp,519-529

OBESITY AWARENESS LEVELS OF PUBLIC AND PRIVATE LOWER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2753
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Akif SUBAŞI , Beytullah KAYA  
HOW WERE THE LAW ON UNITY OF EDUCATION AND LETTER REVOLUTION PROCESSED IN THE HUMOR MAGAZINES OF THE PERIOD?

 40, Pp,530-571

TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE HARF İNKILABI DÖNEMİN MİZAH DERGİLERİNDE NASIL İŞLENMİŞTİR?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2747
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |