THE RISE OF POPULISM AND INTERNATIONAL SECURITY: POPULISM IN THE UK AND US

POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ VE ULUSLARARASI GÜVENLİK: BİRLEŞİK KRALLIK VE AMERİKA'DA POPÜLİZM

THE RISE OF POPULISM AND INTERNATIONAL SECURITY: POPULISM IN THE UK AND US

 
Author : İ. Aytaç KADIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 40
Page : 341-357
DOI Number: :
Cite : İ. Aytaç KADIOĞLU , (2020). THE RISE OF POPULISM AND INTERNATIONAL SECURITY: POPULISM IN THE UK AND US. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 40, p. 341-357. Doi: 10.35826/ijoess.2689.
    


Summary
Popülizmin yükselişi dünya çapında popülist partilerin öneminin artmasına neden olan global bir meseledir. Bu makale günümüz siyasetinde popülist politikaların devletlerin uluslararası güvenlik stratejileri üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Çalışma, popülizmin etkisini iki temel faktör üzerinden değerlendirmektedir: milliyetçilik ve göçmenlik. Milliyetçiliğin yükselişi Amerika’daki Donald Trump’ın zaferi ve Birleşik Krallık’taki Brexit kampanyası ile analiz edilmektedir. Sığınmacılık ve göçmenliğe ilişkin temel sorunlar; Birleşik Krallık’taki göçmenlere yönelik politikalar ve Amerikan yönetiminin illegal yollardan ülkeye girişleri engellemek için Amerika-Meksika sınırına duvar inşa etme planı üzerinden araştırılmaktadır. Bu faktörler başlangıçta ulusal sorunlar olarak görülse de, ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra uluslararası kriz halini almıştır. Bunda bu unsurların ulusal ve uluslararası güvenlik kaygılarını tetiklemesinin etkisi büyüktür. Bu yüzden, bu makale popülizmin yükselişinin devletlerin uluslararası güvenlik stratejileri üstünde doğrudan etkisi olduğunu iddia etmektedir. Bunun yanında, bu yükselişin dünyadaki popülist liderlerin kararları ve muhafazakâr popülerlikle ilgisi tartışılmaktadır. Bu makale, bu faktörlerin uluslararası güvenlik üzerindeki etkisini anlamak için popülist ideoloji literatürünü kullanmaktadır. Bu karmaşık meseleler bu iki yönetimin popülist politikalarının güvenlik kaygılarını tetikleyip tetiklemedikleri resmi açıklamalar, Amerikan ve İngiliz liderlerinin konuşmaları ve İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin ve uluslararası organizasyonların raporları ile değerlendirilmektedir.

Keywords
popülizm, uluslararası güvenlik, milliyetçilik ve göçmenlik, Trump, Brexit

Abstract
The rise of populism is a global issue which causes prominence of populist parties throughout the world. The article analyses the impact of populist politics on international security strategies of sovereign states in contemporary politics. It assesses the influence of populism through two major aspects: nationalism and immigration. The rise of nationalism is assessed through the victory of Donald Trump in the US, and the Brexit campaign in the UK. The main issues for refugees are investigated through immigration to the UK, and the US administration’s plan to build a wall on the US-Mexico border to stop immigrants to cross the border illegally. While these aspects have been national issues at the beginning, they turned into international crises short after their inception since these issues have affected the national and international security concerns of these states. Therefore, the article argues that the rise of populism has a direct influence on international security strategies of these powers. It also argues that this is related to the right-wing populism and decisions made by populist leaders of the world. It uses the ideology of populism to understand the impact of these aspects on international security. It assesses these complicated issues through official statements, speeches of leaders of the UK and US, and reports published by the UK government and US administration and international organisations to understand whether populist policies of the two administrations triggered their security concerns.

Keywords
populism, international security, nationalism and immigration, Trump, Brexit