Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Antalya  2015
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Metin ELKATMIŞ  
KAĞITTAN EKRANA: EKRAN OKUMA

 18, Pp,1-15

FROM PAPER TO SCREEN: SCREEN READING

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bahar SUVACI , Zümrüt TONUS  
LOJİSTİK FAALİYETLER ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN LOJİSTİK KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ: ZİNCİR VE GRUP OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

 18, Pp,16-39

DETERMINATION OF LOGISTICS RESOURCES WHICH AFFECT THE LOGISTICS ACTIVITIES: CHAIN AND GROUP HOTELS CASE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet TAŞDEMİR , Selen KULA, Yusuf BUDAK  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA KURALLARINI ÖĞRENME DÜZEYİ

 18, Pp,58-80

THE FOURTH GRADE STUDENTS’ LEARNING LEVEL OF THE PUNCTUATION RULES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kadir KARATEKİN , Özlem ELVAN, Durdane ÖZTÜRK  
SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

 18, Pp,81-114

SOCIAL STUDIES AND CLASSROOM TEACHERS’S OPINIONS ABOUT FATIH PROJECT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuzhan KARADENİZ , Cevat EKER, Melek ULUSOY  
TEOG SINAVINDAKİ T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNE AİT SORULARIN KAZANIM TEMELLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

 18, Pp,115-134

EVALUATION BASED ON ACQUISITION OF THE QUESTIONS IN TH THE REVOLUTION HISTORY AND KEMALISM IN THE PASSING FROM BASIC EDUCATION TO HIGH EDUCATE COURSE OFION EXAM (TEOG)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa TÜRKYILMAZ  
SOSYAL MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMININ ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİN FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ

 18, Pp,135-149

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA AND MASS COMMUNICATION USAGE ON METACOGNITIVE READING STRATEGIES AWARENESS LEVEL

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kemalettin DENİZ İsmail Yavuz ÖZTÜRK  
İLKOKUL VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA GRAFİK SİMGE ÖĞRETİMİ

 18, Pp,150-171

TEACHING GRAPHIC SYMBOLS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEXTBOOKS OF TURKISH LESSON

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Güray KIRPIK , Ahmet H. CEBECİ  
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN DİPLOMASİ DİLİNDE TÜRKÇE VE DİĞER DİLLERİN KELİME ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE ÖRNEK BELGELER

 18, Pp,172-184

TURKISH LANGUAGE WITHIN THE SULEYMAN THE LAWGIVER’S DIPLOMATIC LANGUAGE AND ITS WORDS’ RATE COMPARISON BY OTHER LANGUAGES IN SAMPLE DOCUMENTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meryem Berrin BULUT , Nuri BALOĞLU  
Aile Liderliği

 18, Pp,185-197

Family Leadership

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serdarhan Musa TAŞKAYA , Muharrem TURHAN, Remzi YETKİN  
KIRSAL KESİMDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ)

 18, Pp,198-210

PROBLEMS OF THE TEACHERS WORKING IN RURAL AREAS (AĞRI PROVINCE AS EXAMPLE)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gökhan GÜVEN , Aylin ÇAM, Yusuf SÜLÜN  
EFFECTIVENESS OF CASE-BASED LABORATORY ACTIVITIES ON CHEMISTRY LABORATORY ANXIETY OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS

 18, Pp,211-228

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA LABORATUVAR ENDİŞELERİ ÜZERİNE ÖRNEK OLAY TEMELLİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sema ÖNGÖREN , Kezban TEPELİ  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN FİZİKSEL VE İLİŞKİSEL SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

 18, Pp,229-245

AN INVESTIGATION OF PHYSICAL AND RELATIONAL AGGRESSION BEHAVIORS DURING PRESCHOOL PERIOD

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İzzet ÇIVGIN  
"Uruk'un Yayılışı": MÖ. 4. Binyılda Mezopotamya'da Erken Kentler, Takas Ağları ve Kolonileşme

 18, Pp,246-299

"Uruk Expansion": Early Cities, Trade Networks and Colonization in Mesopotamia During 4th Millennium BCE.

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa DEMİREL  
ALIENATION IN ROOM AT THE TOP: JOE LAMPTON’S TRANSFORMATION INTO THE STEREOTYPICAL OTHERS OF HIS MIND

 18, Pp,300-315

TEPEDEKİ ODA'DAKİ YABANCILAŞMA: JOE LAMPTON'IN ZİHNİNDEKİ STEREOTİP ÖTEKİLERE DÖNÜŞÜMÜ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Suat KOL  
Determining The Parents Perceptions Towards Early Childhood Education

 18, Pp,316-330

Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Yönelik Algılarının Belirlenmesi

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özcan EKİCİ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

 18, Pp,331-344

THE OPINIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS PPSE TEACHING CONTENT KNOWLEDGE EXAMINATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Handan DEVECİ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEKTEKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ

 18, Pp,40-57

EXPECTATIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS FOR THE FUTURE SOCIAL STUDIES CURRICULUM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |