Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Yrd. Doç. Dr. Bayram TAY
Mersin  2013
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Adem İŞCAN , İsmail Baha ARIKAN, Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN  
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE OKUMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI

 11, Pp,1-16

READING HABITS AND READING THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES ON

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Beşir MUSTAFAYEV  
CİHAN HÂKİMİYETİNİ MOSKOFLARA ÖĞÜTLEYEN DELİ PETRO’NUN VASİYETNAMESİ ve ERMENİSTAN DEVLETİNİN KURULMASINDA ETKİSİ

 11, Pp,17-27

THE TESTAMENT OF İNSANE PETER ADVİSED THE RUSSİONS TO GOVERN THE UNVERSE AND IMPACT OF THE ESTABLİSHMENT THE STATE OF ARMENİA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özer YILDIZ , Özbay GÜVEN  
BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRENCİ DEĞER YÖNELİMİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 11, Pp,28-42

VALIDITY AND RELIABITY STUDY OF PHYSICAL EDUCATION COURSE STUDENT VALUE ORIENTATION SCALE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Pınar ÜLGEN , Özlem GENÇ  
NORTHUMBRİA KRALI ÆTHELRED VE ALCUIN ARASINDAKİ İLİŞKİ

 11, Pp,43-53

“THE RELATION BETWEEN THE KING OF NORTHUMBRIA ÆTHELRED AND ALCUIN”

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Jale AKHUNDOVA (ESEN)  
RUSYA’NIN SİYASAL PARTİLERİ VE MİLLİYETÇİLİK GÖRÜŞLERİ

 11, Pp,54-66

POLITICAL PARTIES IN RUSSIA AND RACISM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |