Chief Editor(s)


Chief Editor(s)

Assoc. Prof. Dr. Sefa Salih AYDEMİR, Adıyaman University, saydemir@adiyaman.edu.tr, TURKEY


Editor(s)
Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA, Azerbaycan Devlet Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN, Bucharest University, liliana.boscan@gmail.com, ROMANIA
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT, Adıyaman University, hpolat@adiyaman.edu.tr, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Osman SABANCI, Gazi University, osmansabanci@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA, Mersin University, serdarhan@gmail.com, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Naciye HARDALAÇ, Gazi University, hardalac@gmail.com, TURKEY

Antalya  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

CEMAL YILMAZ  
ANALYSIS OF THE NEED AND THE IMPACT OF THE HEALTH FREE ZONE FOR TURKEY TO BE A GLOBAL BRAND IN HEALTH

 52, Pp,468-491

TÜRKİYE’NİN SAĞLIKTA KÜRESEL MARKA OLMASI İÇİN SAĞLIK SERBEST BÖLGESİNE OLAN İHTİYAÇ VE ETKİSİNİN ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3339
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gül Ayşe Şensu , Tevfik UZUN  
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL MUTLULUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 52, Pp,492-506

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER’S PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL IMAGE AND THEIR ORGANIZATIONAL HAPPINESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3276
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat Gülbetekin  
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN YER ADLARI KONUSUNDAKİ TUTUMLARI (Bir Ölçek Geliştirme Çalışması)

 52, Pp,507-522

ATTITUDES OF GEOGRAPHY TEACHERS ON PLACE NAMES (A SCALE DEVELOPMENT STUDY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3286
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alper HACIOĞLU , Nurcan DEMİRALP  
THE EFFECT OF EBA SUPPORTED APPLICATIONS ON STUDENTS' ACADEMIC SUCCESS IN GEOGRAPHY TEACHING

 52, Pp,523-537

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) DESTEKLİ UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3293
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Rabia Küçükdağ , Ferhat KAYA, Fulya ŞENAY AVCI  
HETEROSEKSİST BAKIŞ İLE ROMANTİK İLİŞKİLERİN TOPLUMSAL GÖRÜNÜMLERİ

 52, Pp,538-557

SOCIAL VIEWS OF ROMANTIC RELATIONSHIPS A HETEROSEXIST OUTLOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3297
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selin Özdemir , Berrin ÖZDEN  
PROBLEMS FACED BY EDUCATORS PROVIDED INSTRUMENT EDUCATION AT AMATEUR MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS AND BILSEM (EXAMPLE OF SIVAS)

 52, Pp,558-572

ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA VE BİLSEM’DE ÇALGI DERSLERİNİ YÜRÜTEN EĞİTİMCİLERİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3295
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Vahit ÇİRİŞ , Mustafa Burak UYAR  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE SPORUN ETKİLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

 52, Pp,573-587

INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' AWARENESS OF THE EFFECTS OF SPORTS ON MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (KIRŞEHIR AHI EVRAN UNIVERSITY EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3304
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

AHMET YILDIZ  
ANALYSIS OF SCIENTIFIC ARTICLES ON CONCEPT CARTOONS IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY

 52, Pp,588-608

TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL MAKALELERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3308
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bahar Uzun , Cengiz DÖNMEZ  
EXAMINATION OF THE OUTCOMES IN THE 7TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF INTERDISCIPLINARY THEMATIC TEACHING APPROACH

 52, Pp,609-623

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN DİSİPLİNLERARASI TEMATİK ÖĞRETİM ANLAYIŞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3292
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Birol Tekin , Mine KESERCİ  
CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES CONDUCTED ON VISUALIZATION IN MATHEMATICS EDUCATION IN TURKEY BETWEEN 2017-2022

 52, Pp,624-641

2017-2022 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÖRSELLEŞTİRME İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3323
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Burcu Öztürk Genç , Beytullah Kaya  
BİR BİNANIN İZİNDEN: PERA EZİNE APARTMANI’NDA MİMARİ KURGU VE SOSYAL YAŞAM

 52, Pp,642-663

FOLLOWING A BUILDING: ARCHITECTURAL AND SOCIAL LIFE IN PERA EZINE APARTMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3331
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gülbaşak DİKTAŞ YERLİ  
SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR VE TÜRKİYE’DEKİ BOYUTU

 52, Pp,664-686

SUICIDE AS A SOCIOLOGICAL FACT AND ITS DIMENSION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3285
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet Tufan YALÇIN , Ömür ÇOBAN, Ömer KOÇAK, Ayhan İNCEDAL  
ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS IN THE CONTEXT OF DISTRIBUTED LEADERSHIP AND SOCIAL CAPITAL

 52, Pp,687-705

DAĞITIMCI LİDERLİK VE SOSYAL SERMAYE BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3277
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman Tayfun Fakiroğlu  
EVALUATION OF THE NEWS PUBLISHED RELATED TO DISTINGUISHED DIPLOMATS IN LA GAZETTE AND GAZETTE D’AMSTERDAM IN 1730 WITH A PERSPECTIVE OF VIATIC LITERATURE

 52, Pp,706-719


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3326
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Pınar Şimşek  
THE SUITABILITY OF THE TEXTS IN THE TEXTBOOKS USED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS TO THE 21st CENTURY SKILLS

 52, Pp,720-744

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNE UYGUNLUĞU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3316
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tolga Gürocak  
THE REPRESENTATION OF LIFESTYLES AND CONSUMPTION CULTURE IN TELEVISION DRAMAS: “GOSSIP GIRL” SERIES*

 52, Pp,745-765

TELEVIZYON YAPIMLARINDA YAŞAM TARZLARI VE TÜKETIM KÜLTÜRÜNÜN TEMSILI: “GOSSIP GIRL” DIZISI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3220
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yavuz BOLAT , İrem ERDOĞAN  
ONLINE PSYCOEDUCATION PROGRAMS: A SYSTEMATIC REVIEW

 52, Pp,766-786

ÇEVRİMİÇİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMLARI: SİSTEMATİK BİR İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3268
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ömer Özişli  
HİZMETKAR LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 52, Pp,787-799

IMPACT OF SERVANT LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON JOB SATISFACTION: RESEARCH ON HEALTHCARE PROFESSIONALS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3335
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Cansu GÖKMEN KÖKSAL Ebru TÜMER KABADAYI, İnci DURSUN, Ahmet DURMAZ, Mehmet YÜKSEL  
BİREYSEL GERİ DÖNÜŞÜM DAVRANIŞI ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜZERİNE SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

 52, Pp,800-835

A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON BARRIERS TO INDIVIDUAL RECYCLING BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3262
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Güllühan ÖZDEMİR ÇİÇEKLİTAŞ , Arif Celal ÖZDEMİR  
HİTİTLERDE BİR SALGIN HASTALIK ÖRNEĞİ: VEBA

 52, Pp,836-849

EXAMPLE OF AN EPIDEMIC IN HITTITES: THE PLAGUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3280
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sema ÖCAL ÇAĞLAYAN  
THE IMAGE OF WOMAN IN THE CONTEXT OF MYTHS: LILITH AND PANDORA

 52, Pp,850-860

MİTLER BAĞLAMINDA KADIN İMGESİ: LİLİTH VE PANDORA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.3298
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |