Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kubilay YAZICI, kyazici@ohu.edu.tr, Niğde Ömer Halisdemir University, TURKEY
Editor(s)

Antalya  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Mehmet Serkan UMUZDAŞ , Elif ÖZMUMCU  
GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMLERİ ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ BOYUTLARIYLA İNCELENMESİ

 38, Pp,1021-1031

INVESTIGATION OF THE VARIOUS DIMENSIONS OF TEACHERS AND STUDENTS' VIEWS INTENDED FOR INSTRUMENT EDUCATION IN MUSIC DEPARTMENTS OF FINE ARTS HIGH SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2557
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Babür Mehmet AKARSU , Rasim Yaşar TARAKÇI  
SİNOP BATIKLARI VE TURİZM

 38, Pp,1032-1046

SUNKEN WRECKS OF SİNOP AND TOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2610
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Engin UĞUR  
EVALUATION OF HIERARCHICAL ARRANGEMENTS IN VEHICLE ADVERTISING DESIGN IN TERMS OF VISUAL PERCEPTION

 38, Pp,1047-1058


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2496
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Seher MANDACI ŞAHİN , Mustafa ÇALIŞKAN  
İKİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİ SAYI YUVARLAMA VE TAHMİN KONUSUNDA OYUN VE ETKİNLİKLERİN BAŞARIYA ETKİSİ

 38, Pp,1059-1080

THE EFFECT OF GAMES AND ACTIVITIES ON ROUNDING AND PREDICTION SUBJECT IN SECOND GRADE MATHEMATICS LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2666
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman GÖRGÜLÜ , Ruziye COP, Gülriz Hande Yılmaz  
YEŞİL ÜRÜN TERCİHİNDE ÇEVRESEL KAYGI VE ALGILANAN TÜKETİCİ ETKİNLİĞİNİN ROLÜ: BEBEK SAHİBİ ANNELER ÖRNEĞİ

 38, Pp,1081-1098

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL CONCERN AND PERCEIVED CONSUMER EFFECTIVENESS IN THE PREFERENCE OF GREEN PRODUCTS: AN EXAMINATION OF MOTHERS WITH BABIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2517
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ , Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR, Nüket AFAT  
AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS GIFTED EDUCATION

 38, Pp,1099-1124

AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS GIFTED EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2484
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Salih GÜLEN  
Attitudes of the parents towards the science lesson; reliability-validity study

 38, Pp,1125-1140


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2518
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sedat ALEV  
A QUALITATIVE STUDY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ EMOTIONAL LABOR BEHAVIOR

 38, Pp,1141-1156

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2522
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Didem DEMİR ERBİL , Oya HAZER  
JYVASKYLA ÜNİVERSİTESİ AKTİF YAŞLANMA ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

 38, Pp,1157-1175

UNIVERSITY OF JYVASKYLA ACTIVE AGING SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND REABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2638
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gökçe ÖZDEMİR , Sevilay ŞAHİN  
İŞ ÖZERKLİĞİ: KAMU VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

 38, Pp,1176-1188

AUTONOMY IN THE WORKPLACE: A COMPARATIVE STUDY OF PUBLIC AND PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2615
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tolga ULUSOY , Mehmet Yunus ÇELİK  
SEÇİM BİLDİRGELERİ: BORSA İSTANBUL’A ETKİSİ

 38, Pp,1189-1203

ELECTION DECLARATIONS: EFFECTS ON BORSA İSTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2598
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Z.Görkem DURAN GÜLTEKN  
THE SECONDARY MAN: "SALUR KAZAN KHAN"

 38, Pp,1204-1211

THE SECONDARY MAN: "SALUR KAZAN KHAN"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2669
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN , Hamza KELEŞ  
AN ASSESMENT OF THE EMPLOYED FOREIGN EXPERTS OF ASAKİR-İ MANSURE-I MUHAMMEDİYYE ARMY AND EDUCATION ISSUES

 38, Pp,1212-1220

ASÂKİR-İ MANSÛRE-İ MUHAMMEDÎYYE ORDUSUNDAKİ YABANCI UZMANLAR VE EĞİTİM MESELESİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2668
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |