Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)

Mersin  2011
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hatice SANCAR TOKMAK  
DENEYİMLİ K-12 OKUL ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI MÜFREDATIN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

 3, Pp,1-10

EXPERIENCED K-12 TEACHERS’ OPINIONS ON BARRIERS PREVENTING SUCCESSFUL APPLICATIONS OF A CONSTRUCTIVIST CURRICULUM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nurten SARGIN Aydın ÇİVİLİDAĞ-Nurten SARGIN  
FARKLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG): ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

 3, Pp,11-22

MOBBING ON THE HIGH SCHOOL TEACHERS WHOWORK DIFFERENT SCHOOLS: A CASE STUDY IN ANTALYA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Toğrul Halilov  
GEMİKAYA ANITI'NIN ORTADOĞU KÜLTÜRÜYLE BAĞLILIĞI

 3, Pp,23-29

COMMITMENT TO THE CULTURE OF THE MIDDLE EAST, THE ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF GAMIGAYA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kürşat KOÇAK  
İSLAMİYET’TEN ÖNCEKİ TÜRK DEVLET GELENEKLERİNE GÖRE ORUN VE ÜLÜŞ (MEVKİ VE PAY)

 3, Pp,30-34

ORUN (PLACE OF WORK) AND ÜLÜŞ (SHARING) UP TO TURKISH TRADITIONS BEFORE ISLAM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erkan YAMAN  
REKREASYON BAĞLAMINDA ÖĞRENCİ ALGILARINA GÖRE SOSYAL KULÜPLERİN İŞLEVSELLİĞİ

 3, Pp,35-48

THE FUNCTIONALITY OF SOCIAL CLUBS ACCORDING TO PERCEPTIONS OF STUDENTS IN CONTEXT OF RECREATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ruhan KARADAĞ Tuba ÇENGELCİ  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 3, Pp,49-59

TEACHERS’ VIEWS ON DEVELOPING LANGUAGE SKILLS IN SOCIAL STUDIES COURSE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Atılgan ERÖZKAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA STİLLERİ VE KARAR STRATEJİLERİ

 3, Pp,60-74

ATTACHMENT STYLES AND DECISION MAKING STRATEGIES OF UNIVERSITY STUDENTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |