Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Doç. Dr. Bayram TAY
Antalya  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Aslı AVCI AKÇALI Ebru Demircioğlu  
EVALUATION OF THE VIEWS OF PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT TEACHING PRACTICE COURSES

 26, Pp,1-23

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aslı SARIŞAN TUNGAÇ , Mutlu Nisa ÜNALDI CORAL  
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULDIŞI (OUTDOOR) EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ1

 26, Pp,24-42

SCIENCE TEACHERS’ VIEWS TOWARDS OUTDOOR EDUCATION: MERSIN SAMPLE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Güneş SALI  
Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Beş Yaş Grubu İçin Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

 26, Pp,43-61

Davranış ve Duyguları Değerlendirme Ölçeği-2 (BERS-2)’nin Beş Yaş Grubu İçin Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet ÖZBAŞ , Sinan YALÇIN  
OKUL MÜDÜRLERİNİN REHBERLİK HİZMETLERİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PERFORMANSLARI KONUSUNDA PSİKOLOJİK DANIŞMAN GÖRÜŞLERİ

 26, Pp,62-77

THE VIEWS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELLORS ON THE PERFORMANCES OF SCHOOL PRINCIPALS IN THE MANAGEMENT OF GUIDANCE SERVICES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Duygu TURAN  
TOPLUM ve İNANÇ HARİTASI: ABD PORTLAND ŞEHRİ ÖRNEĞİ

 26, Pp,78-96

Community and Belief: Sample of City of Portland, USA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bahattin DEMİRTAŞ  
CUMHURİYET DÖNEMİNDE DEMİRYOLU SİYASETİNİN MALATYA DURAĞI

 26, Pp,97-110

THE MALATYA STATION OF THE RAILROAD POLICY IN THE REPUBLICAN PERIOD

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nihat ÇALIŞKAN , Osman YALÇIN, Mehmet AYDIN, Ali AYIK  
BÖTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKILLI TELEFON BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

 26, Pp,111-125

A STUDY ON DEFINING SMART PHONE ADDICTION LEVEL OF PROSPECTIVE TEACHERS OF CEIT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ubeydullah SEZİKLİ  
FİHRİST BİR ESER: MURAD-NÂME’DE MÛSİKÎ

 26, Pp,126-149

AN INDEX: MUSIC IN MURAD-NÂME

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Vedat AVCİ  
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE ADAKLI İLÇESİNİN (BİNGÖL) HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ

 26, Pp,150-175

LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF ADAKLI DISTRICT (BINGÖL) BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nuran TUNCER , Ayşe Belgin AKSOY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE ANNE-BABALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TARAFLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ANALİZ

 26, Pp,176-202

THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS AND PARENTS IN TERMS OF PARTIES: A QUANTITIVE ANALYSIS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

M. Serhat ÖZTÜRK , Oya HAZER  
EMEKLİLİKTE FİNANSAL TATMİN VE YAŞAM TATMİNİ

 26, Pp,203-219

FINANCIAL SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION IN RETIREMENT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emre TOPRAK , Levent YAKAR  
SBS 2011 TÜRKÇE ALT TESTİNDEKİ MADDELERİN DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU AÇISINDAN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

 26, Pp,220-231

ANALYSIS OF SBS 2011 TURKISH SUBTEST ITEMS IN TERMS OF DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING BY DIFFERENT METHODS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Remzi CAN  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖRTÜLÜ ANLAMI BULMA BECERİLERİ ile ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 26, Pp,232-243

IMPLIED MEANING COMPREHENSION SKILLS OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THESE SKILLS AND THEIR CRITICAL READING SELF-COMPETENCE PERCEPTIONS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sadık Yüksel SIVACI  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİ İLE MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

 26, Pp,244-255

EXAMINING PRIMARY EDUCATION SENIOR STUDENTS’ FIELD KNOWLEDGE COMPETENCE AND ATTITUDES TOWARDS MATHEMATIC: A COMPARATIVE RESEARCH

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serkan ARIKAN  
TIMSS 2011 VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ EV ÖDEVİ VE MATEMATİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 26, Pp,256-276

THE RELATIONSHIP BETWEEN HOMEWORK AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT IN TURKEY ACCORDING TO TIMSS 2011

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sinan YALÇIN , Mustafa YILMAZ, Yavuz KARAKAYA  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSLERİNE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

 26, Pp,277-289

STUDY INTO THE PERSPECTIVES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS OVER GUIDANCE AND COUNSELING SERVICES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sercan DEMİRGÜNEŞ  
5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE SÖZCÜK SIKLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

 26, Pp,290-302

A RESEARCH OF 5th, 6th, 7th AND 8th-GRADE TURKISH LESSON TEXTBOOKS ON THE BASIS OF VOCABULARY TEACHING AND WORD FREQUENCIES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hazal BÜYÜKOĞLU , Gökhan POLAT  
ÖĞRENCİ LİDERLİĞİ UYGULAMALARI ÖLÇEĞİ: TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLAMA, DİL GEÇERLİĞİ VE FAKTÖR YAPISININ İNCELENMESİ

 26, Pp,303-317

STUDENT LEADERSHIP PRACTICES INVENTORY: ADAPTATION FOR TURKISH CULTURE, LANGUAGE VALIDITY AND EXAMINATION OF FACTOR ANALYSIS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Banu MUSTAN DÖNMEZ , Mehmet KURTULUŞ  
“LUIGI RUSSOLO FÜTÜRİZMİ”NİN İDEOLOJİK ve ÜSLUPSAL TEMELLERİ

 26, Pp,318-332

IDEOLOGICAL AND STYLISTIC BASES of “LUIGI RUSSOLO’S FUTURISM”

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Serap UZUNER YURT , Elif AKTAŞ  
DİLİN İŞLEVLERİ VE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN PEPEE

 26, Pp,333-345

PEPEE IN TERMS OF FUNCTION OF THE LANGUAGE AND VOCABULARY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alper KAŞKAYA , Ziya SELÇUK  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL VE ÖĞRETMEN İÇERİKLİ SİNEMA FİLMLERİNİ OKUMA BİÇİMLERİNİN İNCELENMESİ

 26, Pp,346-372

TEACHER CANDIDATES RECEPTION FOR SCHOOL AND TEACHER THEMED FILMS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hakan YAVUZ  
OTOMOBİL ALIMINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ETKİSİ ve ÖTV BİLİNCİ

 26, Pp,373-389

THE EFFECT OF EXCISE DUTY ON NEW CAR AND EXCISE DUTY CONSCIOUSNESS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |