Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY
Antalya  2015
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Fatma Ahsen TURAN  
AVRUPA’DA YAŞAYAN HALK ŞAİRLERİMİZİN DİLİNDEN GURBET ve SONUÇLARI

 21, Pp,1-28

THE CONCEPT OF GURBET (ABSENCE FROM HOME) AND ITS CONSEQUENCES FROM THE VIEWPOINT OF MINSTRELS LIVING IN EUROPE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tülin BAYRAKTAR Prof. Dr. Yılmaz Özkan  
İNFAZ ve KORUMA MEMURLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: KOCAELİ AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ÖRNEĞİ

 21, Pp,172-186

DEFINING THE BURNOUT LEVELS OF CORRECTIONAL OFFICERS: THE EXAMPLE OF KOCAELİ OPEN PRISON

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehmet BİLGİN  
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ DEĞERLERİ

 21, Pp,187-198

COUNSELING STUDENTS WORK VALUES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Tekin ÇELİKKAYA , İhsan KOÇ  
SINIF VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ

 21, Pp,199-222

QUALIFICATIONS OF CLASS AND SOCIAL STUDIES TEACHERS RELATED TO DRAMA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Önder BALTACI  
EVLİ BİREYLERİN “AİLE” VE “EVLİLİK” KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFOR DURUMLARINI BAĞLANMA STİLLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

 21, Pp,223-243

THE EVALUATION OF MARRIED INDIVIDUALS’ METAPHOR PERCEPTION TOWARDS THE CONCEPTS “FAMILY” AND “MARRIAGE” IN TERMS OF THE ATTACHMENT STYLES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Özkan SAPSAĞLAM , Esra ÖMEROĞLU  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM PROGRAMLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİNE YER VERME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

 21, Pp,244-264

DETERMINATION OF VALUE CONTENT OF EDUCATION PROGRAMS DESIGNATED BY PRESCHOOL TEACHERS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kübra AŞAN , Meryem AKOĞLAN KOZAK  
POSTMODERN TURİST DENEYİMİ VE BİSİKLET TURİZMİ

 21, Pp,265-288

POSTMODERN TOURIST EXPERIENCE AND BICYCLE TOURISM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erol KAPLUHAN -  
NÜKLEER ENERJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR: TORYUM VE ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KULLANIMI

 21, Pp,29-47

NEW APPROACHES IN NUCLEAR ENERGY: THORIUM AND USE OF ENERGY RESOURCE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayla ARSEVEN , Burcu MOROĞLU, Ebru ALDIĞ  
TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

 21, Pp,48-66

EXAMINATION of PROSPECTIVE TURKISH LANGUAGE TEACHERS and TURKISH LANGUAGE and LITERATURE TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Adem BELDAĞ , Ahmet NALÇACI  
İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 21, Pp,67-81

TEACHER VIEWS ON EARNING THE VALUES IN ELEMENTARY SCHOOL 4TH AND 5TH GRADES SOCIAL STUDIES COURSE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet BALANTEKİN , Mehmet Suat Bal  
TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILIŞ DÖNEMİNİN HAYIRSEVER VEZİRİ SÂHİB ATA FAHREDDİN ALİ (H.644-687/M.1246-1288)

 21, Pp,82-104

BENEFICENT SELJUKIAN VIZIER SÂHİB ATA FAHREDDİN ALİ IN THE DECL İNE PERIOD OF TURKISH SELJUK STATE (H.644-687/M.1246-1288.)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Efdal AS  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SIHHİYE DAİRESİ REİSİ VE ORDU SIHHİYE MÜFETTİŞ-İ UMUMİSİ SÜLEYMAN NUMAN PAŞA (1868 – 1925)’NIN HAYATI VE ASKERÎ FAALİYETLERİ

 21, Pp,105-120

SULEIMAN NUMAN PASHA (1868-1925) ; HEAD OF THE MEDICAL DEPARTMENT OF THE FIRST WORLD WAR AND GENERAL INSPECTORATES OF THE ARMY MEDICAL DEPARTMENT (HIS LIFE AND MILITARY ACTIVITIES)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat BAŞ  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERSLERİNDE AKILLI TAHTALARI KULLANIMI

 21, Pp,121-135

THE USING OF IWBS IN MATHEMATICS CLASSROOMS BY PRIMARY SCHOOL TEACHER

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mustafa YAĞCI , Murat IŞIK  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL AĞ KULLANIM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 21, Pp,136-148

EXAMANING FREQUENCY OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ USE OF INTERNET AND SOCIAL NETWORKS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Osman Kubilay GÜL  
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SİVAS KONSOLOSLUĞU RAPORLARINA GÖRE 19. YÜZYIL SONLARINDA SİVAS VE HAVALİSİNDE EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT (1887-1893)

 21, Pp,149-171

ECONOMIC AND SOCIAL LIFE IN SİVAS AND IN THE NEIGHBOURHOOD AT THE END OF THE 19TH CENTURY ACCORDING TO THE REPORTS BY SİVAS CONSULATE OF UNITED STATES OF AMERICA (1887-1893)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |