Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)

Antalya  2014
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Fatih AYDIN , Öznur YAZICI  
Coğrafya Öğretmenlerinin Harita Kavramına İlişkin Metaforları

 15, Pp,1-15

Geography teachers’ metaphors concerning the concept of “Map”

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Vildan ÖZDEMİR  
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VE KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI AÇISINDAN İNCELENMESİ

 15, Pp,16-28

A RESEARCH ON THE ATTITUDES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES AND PUBLIC PERSONNEL SELECTION EXAM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Fırat YILDIZ , Aydın GÖRMEZ  
Yeni Sömürgecilik ve V. S. Naipaul

 15, Pp,29-38

Neo-colonization and V. S. Naipaul

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Zafer KUŞ , Mustafa TÜRKYILMAZ  
İLKÖĞRETİM 100 TEMEL ESERDE ÇOCUK HAKLARI

 15, Pp,39-63

ANALYSIS OF CHILDREN’S RIGHTS IN 100 BASIC LITERARY BOOKS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuzhan KARADENİZ , Harun ER, Zafer TANGÜLÜ  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SBS’YE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

 15, Pp,64-81

THE METAPHORICAL PERCEPTIONS OF THE 8TH GRADE STUDENTS FOR PT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

İsmail Hakan AKGÜN , Nihat ŞİMŞEK  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA (ÖABS) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

 15, Pp,82-100

THE VIEW OF PRE-SERVICE TEACHERS OF SOCIAL STUDIES ABOUT TEACHER-CONTENT KNOWLEDGE EXAM IN KPSS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şirvan ŞEN DEMİR  
BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDAN TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023’E: TURİZMDE TANITMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

 15, Pp,101-119

FROM FIVE YEAR DEVELOPMENT PLANS TO TOURISM STRATEGY OF TURKEY 2023:CONTENT ANALYSIS OF TOURISM PUBLICITY ACTIVITIES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erol KAPLUHAN  
TÜRKİYE’DE TURİZME BAĞLI KENTLEŞMELERE FARKLI BİR ÖRNEK: MİLAS (MUĞLA)

 15, Pp,120-141

A DIFFERENT EXAMPLE OF URBANIZATION IN TURKEY DEPENDED TO TOURISM: MİLAS (MUĞLA)

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |