Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Assist. Prof. Dr. Bayram TAY
Mersin  2013
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ahmet NALÇACI , Fatih BEKTAŞ  
OKUL İKLİMİ İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 13, Pp,1-13

THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL CLIMATE AND STUDENT ACHİEVEMENT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ali MEYDAN , Akif AKKUŞ  
SOSYAL BILGILER ÖĞRETIMINDE TARIHI VE COĞRAFI MEKÂN UYGULAMALARININ DEĞERLENDIRILMESI

 13, Pp,14-30

EVALUATION OF HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL PLACE IMPLEMENTATIONS IN SOCIAL SCIENCES TEACHING

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ercüment YILDIRIM , Okay PEKŞEN  
ÜÇÜNCÜ ARAMİ GÖÇÜ’NÜN ANADOLU’NUN GÜNEYDOĞUSUNA YAPTIĞI ETNİK VE SİYASİ ETKİLER

 13, Pp,31-55

THIRD ARAMAIC MIGRATION OF ETHNIC AND POLITICAL EFFECTS BY SOUTHEASTERN ANATOLIA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Kürşat KOÇAK  
TÜRK KÜLTÜR TARİHİNİN BİN YILLIK BAŞYAPITI: KUTADGU BİLİG’DEN BU GÜNE ULAŞAN GELENEKLER

 13, Pp,56-66

THE MILLENARIAN MASTERPIECE OF TURKISH CULTURAL HISTORY: TRADITIONS FROM KUTADGU BILIG TO TODAYS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER  
AKADEMİK PERSONELİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK DAVRANIŞ DÜZEYİ

 13, Pp,67-82

THE BEHAVIOUR LEVEL OF ACADEMIC STAFF TOWARDS SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL EDUCATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sevim GÜVEN , Düriye Aydan DEMİRÇELİK  
6.7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİN PERFORMANS ÖDEVLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE BU ÖDEVİ HAZIRLAMAYA YÖNELİK ETİK ALGILARI

 13, Pp,83-104

6TH, 7TH AND 8TH GRADE STUDENTS’ VIEWS ABOUT PERFORMANCE TASKS AND THEIR ETHICAL PERCEPTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASSIGNMENT

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |