Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Kadir ULUSOY
Editor(s)
Yrd. Doç. Dr. Bayram TAY
Mersin  2013
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Onur TUTULMAZ  
Uçuşlar Lüks Mal Olmaktan Çıkıyor mu? Türk Havayolları Ulaştırmasının Ürününün Esneklikleri Üzerine Bir Değerlendirme

 12, Pp,1-26

Are Flights Becoming Non-Luxury Commodity? An Evaluation on the Elasticities of the Product of the Turkish Air Transportation

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ceyhun OZAN , Adnan KÜÇÜKOĞLU  
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

 12, Pp,27-47

A CONTENT ANALYSIS ABOUT MASTER THESES AND DISSERTATIONS IN CLASSROOM TEACHER EDUCATION

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Eren YÜRÜDÜR , Bülent AKSOY, Ömer Faruk SÖNMEZ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN BAZI KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYİ

 12, Pp,48-57

PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHERS’ LEVELS OF UNDERSTANDING CERTAIN CONCEPTS USED IN TEACHING GEOGRAPHY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Harun ŞAHİN  
OSMANLI TİMAR SİSTEMİ’NİN MENŞEİ MESELESİ

 12, Pp,58-74

THE QUESTION RELATING TO THE ORIGIN OF OTTOMAN TIMAR SYSTEM

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Rasim AKPINAR  
CE İŞARETİNİN ÖNEMİ VE İZMİR SANAYİSİNDE UYGULAMASI

 12, Pp,75-90

CE MARKING IMPORTANCE AND APPLICATION OF IZMIR INDUSTRY

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emre ÖZŞAHİN  
ARNAVUTLUK’TA TAŞKIN RİSK ANALİZİ

 12, Pp,91-109

ANALYSIS OF FLOOD RISK IN ALBANIA

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sibel OĞUZ , Ufuk KARAKUŞ  
SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARINDA GOOGLE EARTH KULLANIMI VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

 12, Pp,110-125

USING GOOGLE EARTH IN GEOGRAPY TOPICS IN SOCIAL STUDIES LESSON AND TEACHERS OPINIONS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Salih USLU  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

 12, Pp,126-139

THE INVESTIGATION OF SOCIAL STUDIES EDUCATION UNDERGRADUATE PROGRAM IN TERMS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS' SPECİAL FİELD COMPETENCIES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |