COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN THE DISTANCE EDUCATION PROCESS PHYSICAL EDUCATION TEACHERS PROBLEMS AND SUGGESTIONS

COVİD-19 PANDEMi DÖNEMi UZAKTAN EĞiTiM SÜRECiNDE BEDEN EĞiTiMi ÖĞRETMENLERiNiN KARŞILAŞTIKLARI SORUN VE ÖNERiLER

COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN THE DISTANCE EDUCATION PROCESS PHYSICAL EDUCATION TEACHERS PROBLEMS AND SUGGESTIONS

 
Author : NALAN AKSAKAL  , Serdar Kocaekşi, Mert Erkan, Türkan Nihan Sabırlı, Ahmet Coşkun  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 56
Page : 823-836
DOI Number: :
Cite : NALAN AKSAKAL , Serdar Kocaekşi, Mert Erkan, Türkan Nihan Sabırlı, Ahmet Coşkun , (2024). COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN THE DISTANCE EDUCATION PROCESS PHYSICAL EDUCATION TEACHERS PROBLEMS AND SUGGESTIONS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 56, p. 823-836. Doi: 10.35826/ijoess.4475.
    


Summary

The aim of this study is to identify the problems and suggestions faced by physical education teachers during the distance education process during the Covid-19 pandemic period. In this study, which was conducted with a phenomenological design, one of the qualitative research methods, 13 physical education teachers participated by using chain sampling method, one of the purposeful sampling methods. The data were collected through semi-structured interview technique and the data obtained were analyzed by content analysis. According to the findings obtained in the research; the themes of problems experienced in physical education courses in the distance education process, physical education course processing in the distance education process and solution suggestions for the functioning of the physical education course in the distance education process were reached. As a result, considering the problems experienced by physical education teachers in the distance education process, it was concluded that the process of conducting the physical education course with distance education could not be carried out successfully, and for a more qualified distance education application, both the technological infrastructure system should be developed, the curriculum should be structured according to the distance education processes, and trainings should be organized to ensure that students, teachers and parents who use the system have sufficient knowledge.Keywords

Physical Education, physical education teacher, covid-19, distance education, phenomenologyAbstract

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorun ve önerileri tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile gerçekleştirilen bu araştırmaya amaçlı örnekleme yöntemlerinden zincir örnekleme yöntemi kullanılarak 13 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi derslerinde yaşanılan sorunlar, uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi ders işlenişi ve uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi dersinin işleyişine yönelik çözüm önerileri temalarına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, uzaktan eğitim sürecinde beden eğitimi öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında beden eğitimi dersinin uzaktan eğitimle yürütülmesi sürecinin başarılı olarak sürdürülemediği, daha nitelikli uzaktan eğitim uygulaması için hem teknolojik alt yapı sistemin geliştirilmesi hem uzaktan eğitim süreçlerine göre öğretim programının yapılandırılması hem de sistemi kullanmakta olan öğrenci, öğretmen ve velilerin yeterli bilgi düzeyine sahip olması için eğitimlerin düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Beden Eğitimi, beden eğitimi öğretmeni, covid-19, uzaktan eğitim, olgubilim