A BRIEF HISTORY OF BLENDED LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

HARMANLANMIŞ ÖĞRENMENİN KISA BİR TARİHİ VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİ

A BRIEF HISTORY OF BLENDED LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

 
Author : Şenol Deniz    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 419-434
DOI Number: :
Cite : Şenol Deniz , (2024). A BRIEF HISTORY OF BLENDED LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 419-434. Doi: 10.35826/ijoess.4423.
    


Summary

This article presents a brief history of blended learning and emphasizes its place in English language teaching and learning contexts dealing with it as a way of empowering the efficiency of educational activities by promoting learning and its outcomes with the implementation of Literature Review as a research method to gather, evaluate, and analyse the existing research studies to develop a solid theoretical framework of Blended Learning and its Importance in English Language Teaching. Blended learning is considered to be a comparatively new trend in education that integrates traditional way of instruction with computer technologies. The article also reveals that blended approach could be implemented effectively to improve students’ speaking, listening, reading, and writing skills along with their pronunciation, vocabulary knowledge, and grammar. It has an undeniable positive impact on learning contexts and more importantly, it could increase students’ motivation, autonomy, engagement, and involvement in educational activities both offline and online resulting in a sense of responsibility and independence.Keywords

Blended learning, online education, distance education, ESL, EFL, English teaching and learning, educational technologies.Abstract

Bu makale, “Harmanlanmış Öğrenme”nin kısa bir tarihçesini sunmakla birlikte İngilizce öğretimindeki önemi vurgulamaktadır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak literatür taraması uygulanmıştır. Bu uygulamayla birlikte harmanlanmış eğitimin İngilizce öğretimi bağlamında öğrenmeyi teşvik ettiği ve eğitim faaliyetlerinin verimliliğini arttırdığı saptanmıştır. Harmanlanmış öğrenme, geleneksel öğretim biçimini bilgisayar teknolojileriyle bütünleştiren niteliğiyle eğitimde yeni bir akım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bu çalışma İngilizce öğretme ve öğrenme bağlamında öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin yanı sıra telaffuz, kelime bilgisi ve dilbilgisi becerilerini de geliştirmek adına “Harmanlanmış Eğitim” yaklaşımının etkili bir şekilde uygulanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımın İngilizce öğreniminde hem çevrimiçi hem de çevrimdışı sunduğu eğitim faaliyetleri sayesinde öğrencilerin motivasyonunu, özerklik duygusunu arttırdığı ve öğrenme süreçlerini olumlu bir şekilde etkilediği görülmüştür.Keywords

Harmanlanmış öğrenme, çevrimiçi eğitim, uzaktan eğitim, ESL, EFL, İngilizce öğretimi ve öğrenimi, eğitim teknolojileri.