BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİNİN FİNANS VE KAMU SEKTÖRÜNE YANSIMALARININ YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE REFLECTIONS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ON THE FINANCE AND PUBLIC SECTORS IN TERMS OF MANAGEMENT

BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİNİN FİNANS VE KAMU SEKTÖRÜNE YANSIMALARININ YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Author : Esin Benhür Aktürk    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 435-460
DOI Number: :
Cite : Esin Benhür Aktürk , (2024). BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİNİN FİNANS VE KAMU SEKTÖRÜNE YANSIMALARININ YÖNETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 435-460. Doi: 10.35826/ijoess.4417.
    


Summary

Blockchain technology is generally known as providing the trust created with the help of technology in a virtual environment by eliminating a central structure or working environments. Blockchain addresses a wide and reliable field, from identity recognition to insurance activities. The broadest topic of Blockchain is cryptocurrencies. The fact that cryptocurrencies are on a system and their reliability is still discussed today. In this article, the reflections of Blockchain technology on the finance and public sectors are researched and discussed and evaluated from a management perspective. Blockchain technology has disadvantages as well as advantages it provides to these two sectors. In the financial sector, it affected the banking department the most. Compared to the past, banking has developed with the increase in technology and transactions that took days can now be done on the same day or even within the same minute. We see that transactions such as transferring money between accounts, cashing checks, paying tax debts and paying bills have become easier. Having a digital identity in people's lives makes things easier for public institutions. Thanks to this identity, recognition in private and public institutions has become easier. The huge impact of blockchain is seen as a harbinger of better things to come in the futureKeywords

Blockchain, Finance, Government, Digital Identity, ManagementAbstract

Blockchain teknolojisi genel anlamda bir merkezi yapı veya çalışma ortamlarını ortadan kaldırarak teknolojinin yardımı ile yaratılan güvenin sanal ortamda sağlanması olarak bilinmektedir. Blockchain, kimlik tanınmasından sigorta faaliyetlerine kadar geniş ve güvenilir bir alana hitap etmektedir. Blockchain’in en geniş konusu kripto paralar olarak geçmektedir. Kripto paralar günümüzde bir sistem üzerinde olması ve güvenilirliğin tartışılması hala günümüzde konuşulmaktadır. Bu makalede Blockchain teknolojisinin finans ve kamu sektörlerine yansımaları araştırılıp tartışılmış ve yönetim açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Blockchain teknolojisinin bu iki sektöre sağladığı avantajlar kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Finans sektöründe en çok bankacılık bölümünü etkilemiştir. Bankacılık geçmişe göre teknolojinin artması ile birlikte gelişmiş ve günlerce süren işlemleri aynı gün içerisinde hatta aynı dakika içerisinde yapılabilir hale gelmiştir. Hesaplar arası para aktarımı çek bozdurması vergi borçları ödeme fatura ödeme gibi işlemlerin kolay hale geldiğini görmekteyiz. Kişilerin yaşantısında dijital bir kimliğinin olması kamu kurumları için işlerin daha kolay yürütülmesini sağlar. Bu kimlik sayesinde özel ve kamu kurumlarında tanınmışlık kolaylaşmıştır. Blok zincirin etkisinin büyük olması gelecekte daha iyi şeylerin olacağının habercisi olarak görülmektedir.Keywords

Blok zincir, Finans, Kamu, Dijital Kimlik, Yönetim