AFTER THE EDUCATIONAL REFORM: AN ANALYSIS OF GEOMETRY CONTENT IN THE TURKISH MATHEMATICS TEXTBOOKS

AFTER THE EDUCATIONAL REFORM: AN ANALYSIS OF GEOMETRY CONTENT IN THE TURKISH MATHEMATICS TEXTBOOKS

AFTER THE EDUCATIONAL REFORM: AN ANALYSIS OF GEOMETRY CONTENT IN THE TURKISH MATHEMATICS TEXTBOOKS

 
Author : Lütfi İNCİKABI    
Type :
Printing Year : 2011
Number : 5
Page : 38-54
DOI Number: :
Cite : Lütfi İNCİKABI , (2011). AFTER THE EDUCATIONAL REFORM: AN ANALYSIS OF GEOMETRY CONTENT IN THE TURKISH MATHEMATICS TEXTBOOKS . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 5, p. 38-54. Doi: .
    


Summary
Bu makale, Turkiye’deki reform hareketinden sonra ilköğretimin ikinci kademesindeki (6. sınıftan 8. sınıfa kadar) matematik kitaplarının geometri içeriği bakımından uğradığı değişiklikleri sunmayı amaçlamıştır. Araştırmanın metodu, amaca yönelik iki adım içermektedir: Tasarım ve sunum, ve geometri içeriği. Araştırmanın sonuçlarına göre, yeni kitaplar daha fazla sayfa ve alıştırma içermektedir ve daha modern bir sunuma sahiptir. Ayrıca, yeni kitaplar genellikle daha fazla sayıda içerikle bağdaşmayan gösterimler barındırmaktadır, ve çoğu geometri konusu için, kitaplardaki sayfa sayısı alıştırma sayısı ile pozitif korelasyon göstermektedir
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
kitabı; Geometri eğitimi, Türkiye’deki reform hareketi

Abstract
This paper aimed to present the changes in the upper elementary school (grades 6 through 8) mathematics textbooks by focusing on the geometry content after the reform movement in Turkey. The methodology included two steps towards to aim: Design and presentation, and geometry content. According to the results of the study, the new textbooks included more pages and examples, and had more modern style of presentation. Moreover, the new textbooks generally included more irrelevant illustrations, and for most geometry topics, the number of pages in the textbooks was positively correlated with the number of examples.

Keywords
Mathematics textbook; Geometry Education; Reform Movement in Turkey