BAĞIMLILIĞIN BİLEŞENLERİ MODELİ İLE AŞK BAĞIMLILIĞINA BAKIŞ

AN OVERVIEW OF LOVE ADDICTION WITH THE COMPONENTS OF ADDICTION MODEL

BAĞIMLILIĞIN BİLEŞENLERİ MODELİ İLE AŞK BAĞIMLILIĞINA BAKIŞ

 
Author : Oğuzhan Çolakkadıoğlu  , Çılga Beril YAVUZ, Ezgi YURTSEVEROĞLU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 1239-1256
DOI Number: :
Cite : Oğuzhan Çolakkadıoğlu , Çılga Beril YAVUZ, Ezgi YURTSEVEROĞLU, (2023). BAĞIMLILIĞIN BİLEŞENLERİ MODELİ İLE AŞK BAĞIMLILIĞINA BAKIŞ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 1239-1256. Doi: 10.35826/ijoess.3357.
    


Summary

The concept of love addiction is one of the behavioral addiction types that has recently gained importance with the research of the problematic aspects of love in the psychology literature. In this study, love addiction, which is a type of behavioral addiction, is discussed within the framework of the components model developed by Griffiths (1996). When viewed from the framework of the components model, it has been suggested that addiction types have some common components; The six components consisting of salience, mood change, tolerance, withdrawal, conflict, and relapse were proposed as the common denominator of addiction types, and love addiction was evaluated with these components. By addressing the relationship between love addiction and attachment styles, it was evaluated that having an anxious attachment style as a risk factor that increases love addiction. The changes that love addiction has created on the brain reward pathway, as in other types of addiction, are discussed within the scope of the symptoms of love addiction. By giving information about the clinical appearance of love addiction, its effects in daily life were discussed with a broader perspective. In order to define love addiction as in other types of addiction, it is important to recognize and follow these symptoms mentioned by Griffins. To distinguish love addiction from other types of addiction and to determine the level of addiction; Based on all this information, it is aimed to present a clear and understandable guide on love addiction to all experts working in the field of mental health, together with the evaluation of love addiction within the scope of a behavioral model. In addition to this general purpose, within the scope of the components model of love addiction, possible relations with other theories, the factors affecting love addiction and the changes that love addiction causes in the neural pathways of the human mind are explained. By giving information about the clinical appearance of love addiction, its effects in daily life were discussed with a broader perspective.  



Keywords

Love addiction, component model of addiction, factors of love addiction.



Abstract

Aşk bağımlılığı kavramı psikoloji literatüründe aşkın problematik taraflarının araştırılmasıyla birlikte son dönemlerde önem kazanan davranışsal bağımlılık türlerinden biridir. Bu çalışmada davranışsal bir bağımlılık türü olan aşk bağımlılığı Griffiths (1996) tarafından geliştirilen bileşenler modeli çerçevesiyle ele alınarak irdelenmektir. Bileşenler modeli çerçevesinden bakıldığında bağımlılık türlerinin bir takım ortak bileşenleri olduğu öne sürülmüş; belirginlik, ruh hali değişikliği, tolerans, yoksunluk, çatışma ve nüksetmeden oluşan altı bileşenin, bağımlılık türlerinin ortak paydası olarak önerilmiş, aşk bağımlılığı bu bileşenler ile değerlendirilmiştir. Aşk bağımlılığının bağlanma stilleri ile olan ilişkisine değinilerek, kaygılı bağlanma stiline sahip olmanın aşk bağımlılığını arttıran bir risk faktörü olarak ele alınması değerlendirilmiştir. Aşk bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi beyin ödül yatağı üzerinde yaratmış olduğu değişiklikler aşk bağımlılığının belirtileri kapsamında ele alınmıştır. Aşk bağımlılığının klinik görünümü hakkında bilgi verilerek günlük yaşamdaki etkilerinin daha geniş bir bakış açısı ile ele alınması sağlanmıştır. Aşk bağımlılığının diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi tanımlamak için Griffiths’in bahsetmiş olduğu bu belirtileri tanımak ve takip etmek önemlidir. Aşk bağımlılığını diğer bağımlılık türlerinden ayırt etmek ve bağımlılığın hangi seviyesinde olduğunu belirlemek; tedavi planlamasında ve gidişatın incelenmesinde yardımcı olabilir. Tüm bu bilgilerden hareketle, bu derleme çalışmasında aşk bağımlılığının davranışsal bir model kapsamında değerlendirilmesiyle birlikte ruh sağlığı alanında çalışan bütün uzmanlara aşk bağımlılığına dair açık ve anlaşılır bir rehber sunulması amaçlanmıştır. Bu genel amacın yanı sıra; aşk bağımlılığının bileşenler modeli kapsamında diğer kuramlar ile olası ilişkileri, aşk bağımlılığını etkileyen etmenler ve aşk bağımlılığın insan zihnin nöral yollarında meydana getirdiği değişimler açıklanmıştır. Aşk bağımlılığının klinik görünümü hakkında bilgi verilerek günlük yaşamdaki etkilerinin daha geniş bir bakış açısı ile ele alınması sağlanmıştır.



Keywords

Aşk bağımlılığı, bağımlılığın bileşenleri modeli, aşk bağımlılığı etmenleri.