ISI İNDEKSİ’NE GÖRE ANTALYA İLİ BİYOKLİMATİK KONFOR ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF ANTALYA PROVINCE BIOCLIMATIC COMFORT FEATURES ACCORDING TO HEAT INDEX )

Author : Mustafa Cihat SANCAR  , Şenay GÜNGÖR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 710-723
    


Summary

İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri çevrenin şekillenmesinde atmosferik etmenler büyük öneme sahiptir. Atmosferik etmenler çevreyi şekillendirdiği gibi insanların günlük aktivitelerini gerçekleştirmeleri esnasındaki biyoklimatik konfor durumlarını da etkilemektedir. Atmosferik etmenlerden sıcaklık, bağıl nem, rüzgar ve yağış koşullar insan biyoklimatolojisine de tesir etmektedir. Bu sebeple insanların biyoklimatik konfor algılarının belirlenebilmesi için birçok indeks oluşturulmuştur. Bu indekslerden bazıları sadece atmosferik koşulları ele almaktadır. Son yıllarda ise atmosferik koşullara ek olarak insanların kişisel özellikleri araştırmacılar tarafından indekslere dahil edilmiştir. Bu çalışmada ise sıcaklık ve bağıl nem koşullarından yararlanarak biyoklimatik konfor alanların belirlenmesini sağlayan ısı indeksi (Heat Index) kullanılmıştır. Isı İndeksi analizlerinden elde edilen hissedilen sıcaklık verilerine Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık sınıflaması skalası uygulanarak Antalya ili biyoklimatik konfor alanları belirlenmiştir. Sıcaklık değerleri incelendiğinde yaz mevsiminde Akdeniz kıyısında sıcaklığın 30 °C’ye kadar ulaştığı, kış mevsiminde yüksek kesimlerde ise 0 °C’nin altına düştüğü görülmektedir. Ayrıca kış mevsiminde bağıl nem oranlarının %89’e kadar ulaşmaktadır. Araştırma alanının biyoklimatik konfor algı düzeylerine bakıldığında mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında “Konforlu” termal algı düzeyi belirlenmiştir. Bunun dışında PET sınıflandırılmasında yer alan “Sıcak” ve “Çok Sıcak” termal algı düzeyi bulunmamaktadır. Ayrıca topoğrafya ve yükselti özelliklerine bağlı olarak biyoklimatik konfor alanlarının dağılışında, farklılıklar meydana geldiği belirlenmiştir.Keywords

Bioclimatic Comfort, Antalya, Geographic Information Systems, Heat Index.Abstract

Atmospheric factors have a great influence on the shaping of the environment in which people live. Atmospheric factors not only affect the environment, but also affect the bioclimatic comfort conditions of people during their daily activities. Human bioclimatology is affected by atmospheric factors such as temperature, relative humidity, wind and precipitation. For this reason, many indices have been created to determine people's bioclimatic comfort perceptions. Some of these indexes only consider atmospheric conditions. In recent years, in addition to atmospheric conditions, the personal characteristics of people have been included in the indexes by researchers. In this study, the heat index, which enables the determination of bioclimatic comfort areas by taking advantage of temperature and relative humidity conditions, was used. The sensed temperature values ??obtained were applied to the Physiological Equivalent Temperature classification and the bioclimatic comfort areas of Antalya province were determined.When the temperature values ??were examined, it was seen that the temperature values ??on the Mediterranean coast reached up to 30 °C in summer. On the other hand, it drops below 0 °C in the high parts in winter. When the relative humidity values ??are examined, it has been determined that the relative humidity rates reach up to 89% in the winter season. Considering the bioclimatic comfort perception levels of the research area, the "Comfortable" thermal perception level was determined in May, June, July, August, September and October. Apart from this, there is no”Hot” and "Very Hot" thermal perception level in PET classification. In addition, it has been determined that there are differences in the distribution of bioclimatic comfort areas depending on the topography and altitude characteristics.Keywords

Biyoklimatik Konfor, Antalya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Isı İndeksi.