Abstract


SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE BAYRAK VE SANCAKLARIN KULLANIMIYLA DEĞERLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu çalışmada sosyal bilgiler dersi kapsamında, bayrak ve sancakların kullanımıyla öğrencilerin değerlerle ilgili farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Türk devletlerinde kullanılmış olan bayrak ve sancak örnekleriyle hazırlanmış olan çalışmalarla öğrencilerin “bağımsızlık”, “özgürlük”, “vatanseverlik” ve “saygı” değerleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, bir ulusun varlığı, birliği ve bağımsızlığı adına büyük önem taşıyan Türk bayrak ve sancaklarının tanıtılması ve eğitim programlarında önemli bir yeri olan değerlerin geliştirilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada bayrak ve sancak örnekleriyle bayrağın ulusal bağımsızlık ve özgürlük sembolü olarak öneminin tespit edilmesini sağlamak, değerleri geliştirmek ve bayrağı koruma bilincini kazandırmak esas alınmıştır. Bu çalışma 2020-2021 eğitim öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunun 5. sınıfında okuyan 25 öğrenciyle, sosyal bilgiler dersi kapsamında “Etkin Vatandaşlık Ünitesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, nitel araştırma modellerinden durum çalışması deseni ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında çalışma yapraklarında yer alan bayrak ve sancak örnekleriyle ilgili olarak değerleri analiz etmeye yönelik sorulara, öğrencilerin vermiş oldukları cevaplarla veriler toplanmış ve toplanan verilerin betimsel analiz yöntemiyle analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin söylemlerinden çıkarılan yorum ve tespitlerle öğrencilerin değerlerle ilgili farkındalık kazandıkları ve yapılan çalışmaların öğrencilerin değerlerinin geliştirilmesi adına etkili olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Değer, değerler eğitimi, sosyal bilgiler, bayrak, sancak

References