Abstract


ETKİLİ KLI·NI·K PAZARLAMA: 7P PAZARLAMA KARMASININ KAPSAMLI BI·R ANALI·ZI·

Bu araştırmada, sağlık hizmeti sunan işletmelerin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlama stratejileri oluşturmak ve tüketici memnuniyetini artırmak için kullandıkları bir teknik olan klinik pazarlamayı kapsamlı bir şekilde incelenmesi amaçlanmıştır. Özellikle 7P pazarlama karmasının kapsamlı bir analizinin yapılmasına odaklanılmıştır. Veriler 19 klinik çalışanından yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiş ve içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Çalışma, hizmet kalitesinin artırılması, rekabetçi fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesi, konum avantajlarından yararlanılması, etkili tanıtım taktiklerinin uygulanması, çalışan performansının artırılması, tedavi yöntemlerinin iyileştirilmesi, fiziksel tesislerin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti yaklaşımlarının geliştirilmesi, marka bilinirliğinin artırılması ve çevrimiçi görünürlüğün iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler içermektedir. Bu tür öneriler, pazarda rekabet eden sağlık kliniklerine değerli öngörüler sunmaktadır. Ürün, fiyat, promosyon, yer, insan, süreç ve fiziksel tesisler gibi değişkenlerin pazarlama faaliyetlerine entegre edilmesinin büyük önem taşıdığı söylenebilir. Araştırma sonuçlarına göre temel stratejiler arasında rekabet analizi, dijital ve sosyal medyadan yararlanma, hedef kitleye odaklanan analizler yapma, ilişki yönetimi ve sağlam bir kriz iletişim planı hazırlama yer almaktadır. Bu taktikler klinik pazarlama başarısını artıracak ve rekabet avantajı sağlayacaktır.Keywords

Klinik pazarlama, Sağlık hizmetleri, Hizmet kalitesi, 7P pazarlama

References