Abstract


EXAMINING THE INCLUSION LEVELS OF GEOGRAPHICAL SKILLS IN SOCIAL SCIENCES COURSE CURRICULA: 1968-2018

Bu araştırmada sosyal bilgiler dersinin Türkiye’de okutulmaya başlandığı 1968 yılından günümüze kadar hazırlanarak uygulamaya alınan sosyal bilgiler dersi öğretim programlarında coğrafi becerilerin yer alma düzeyleri incelenmiştir. Nitel araştırma yönteminde doküman incelemesi deseninde tasarlanan çalışmada doküman olarak Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimine yönelik hazırlanan 1968 İlkokul Programı, 1969 Ortaokullarda Denenecek Sosyal Bilgiler Programı,1990 İlkokul 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar) oluşturmaktadır.  Araştırma sonucunda Türkiye’de sosyal bilgiler dersine yönelik 1968’den günümüze kadar hazırlanan ve uygulamaya alınan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim düzeyindeki tüm öğretim programlarında en fazla coğrafi beceriye 1998 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer verildiği; en az coğrafi beceriye ise 2005 İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan tüm öğretim programları içerisinde en fazla yer bulan coğrafi becerinin mekânı algılama becerisi; en az yer bulan coğrafi becerilerin ise eşit düzeyde karşılık bulan gözlem ve tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama becerisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu bulgular doğrultusunda hazırlanacak olan yeni sosyal bilgiler öğretim programlarında coğrafi becerilere eşit düzeyde yer verilmesi ve daha işlevsel bir coğrafya öğretimi için sosyal bilgiler öğretim programlarında coğrafi becerilere daha fazla yer verilmesi önerilmektedir. Çünkü günümüz eğitim sisteminde beceri eğitimine daha fazla önem verilmekte olup bu bağlamda sosyal bilgiler dersi kapsamında bilginin yanı sıra becerilerin de geniş yer bulduğu coğrafya disiplini ile ilgili içeriklerin aktarılmasında coğrafi beceriler olarak tanımlanan beceriler önemli bir yer edinmektedir.Keywords

Coğrafi beceriler, sosyal bilgiler dersi, öğretim programı

References