Abstract


DECENTRALIZATION OF EDUCATION SERVICES AND APPLICABILITY IN TURKEY

Günümüzde kamu hizmeti çok önemli olup, teori ve pratikte kök salmış bu alanda tüm dünyada değişimler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler; devlet, yönetimi bakış açısında değişiklik, hizmetlerde yerelleştirme ve askersizleştirme şeklindedir. Özel sektördeki yönetim mantığı ve teknikleri, kamu yönetim ve hizmetlerinin uygulanmasında kendini göstermekte olup, bu kapsamda en önemli kamu hizmetlerinden olan eğitim de yer almaktadır. Özel sektördeki yönetim mantığı ve teknikleri, yönetim ve hizmetlerde uygulama olarak kendini göstermektedir. Bu doğrultuda eğitim hizmetlerindeki değişim de önemli kamu hizmetleri arasında yer almaktadır. Bu araştırma, Türkiye'de eğitim hizmetlerinin yerelleştirilmesinin fizibilitesini araştırmak için hazırlanmıştır. Bu çalışmada, mevcut teorilerden elde edilen sonuçlarla eğitim hizmetlerinin yerelleştirilmesi bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Böylece eğitim hizmetlerinin yerelleştirilmesinin olası olumlu ve olumsuz etkileri, olumsuz ekonomik, sosyal ve politik etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda yasal zemin, siyasi ortam, yerel yönetim birimlerinin teknik, idari ve mali kapasitesi, kira durumu, eşitlik, eğitim hizmetlerinin Türkiye'de yerelleştirilmesi için gerekli altyapının varlığı gibi unsurların çerçevesi de incelenmiştir. Söz konusu çalışmada eğitim alanında küresel ölçekte bir yerinden yönetimin söz konusu olup olmadığı sorusu ele alınmıştır. Çalışmada küresel ölçekte bir yerelleşme akımı olduğu, ancak Türkiye'de eğitim hizmetlerinin (özellikle belediyelerin sorumluluğunda) yerelleşmesinin mevcut durum ve tartışılan ölçütler açısından çok dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Yerelleşme, eğitim, eğitimin yerelleşmesi, Türkiye


Reference