Abstract


ISI İNDEKSİ’NE GÖRE ANTALYA İLİ BİYOKLİMATİK KONFOR ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ

İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri çevrenin şekillenmesinde atmosferik etmenler büyük öneme sahiptir. Atmosferik etmenler çevreyi şekillendirdiği gibi insanların günlük aktivitelerini gerçekleştirmeleri esnasındaki biyoklimatik konfor durumlarını da etkilemektedir. Atmosferik etmenlerden sıcaklık, bağıl nem, rüzgar ve yağış koşullar insan biyoklimatolojisine de tesir etmektedir. Bu sebeple insanların biyoklimatik konfor algılarının belirlenebilmesi için birçok indeks oluşturulmuştur. Bu indekslerden bazıları sadece atmosferik koşulları ele almaktadır. Son yıllarda ise atmosferik koşullara ek olarak insanların kişisel özellikleri araştırmacılar tarafından indekslere dahil edilmiştir. Bu çalışmada ise sıcaklık ve bağıl nem koşullarından yararlanarak biyoklimatik konfor alanların belirlenmesini sağlayan ısı indeksi (Heat Index) kullanılmıştır. Isı İndeksi analizlerinden elde edilen hissedilen sıcaklık verilerine Fizyolojik Eşdeğer Sıcaklık sınıflaması skalası uygulanarak Antalya ili biyoklimatik konfor alanları belirlenmiştir. Sıcaklık değerleri incelendiğinde yaz mevsiminde Akdeniz kıyısında sıcaklığın 30 °C’ye kadar ulaştığı, kış mevsiminde yüksek kesimlerde ise 0 °C’nin altına düştüğü görülmektedir. Ayrıca kış mevsiminde bağıl nem oranlarının %89’e kadar ulaşmaktadır. Araştırma alanının biyoklimatik konfor algı düzeylerine bakıldığında mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında “Konforlu” termal algı düzeyi belirlenmiştir. Bunun dışında PET sınıflandırılmasında yer alan “Sıcak” ve “Çok Sıcak” termal algı düzeyi bulunmamaktadır. Ayrıca topoğrafya ve yükselti özelliklerine bağlı olarak biyoklimatik konfor alanlarının dağılışında, farklılıklar meydana geldiği belirlenmiştir.Keywords

Bioclimatic Comfort, Antalya, Geographic Information Systems, Heat Index.


Reference