Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialYakup DOĞAN  
PERCEPTIONS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS, AND THEIR CAUSES AND SOLUTIONS Ss, 787-804
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK ALGILARI

Summary | Abstract | Full Text |

Gülten KÜÇÜKBASMACI  
MENÂKIB-I ŞA’BÂN-I VELÎ’DE KÜLTÜR UNSURLARI Ss, 805-830
THE ELEMENTS OF CULTURE IN MENÂKIB-I ŞA’BÂN-I VELÎ

Summary | Abstract | Full Text |

Sena KARAKUŞ , Serkan ÜNSAL  
INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND PROFESSIONAL SOCIAL SUPPORT LEVELS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS Ss, 831-850
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK İLE MESLEKİ SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Meryem ÖZTÜRK , Abdurrahim ŞİMŞEK  
THE PROBLEMS FACED BY PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN ERZURUM AND EFFECTS ON THEIR BURNOUT OF THESE PROBLEMS Ss, 851-876
ERZURUM’DAKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIKLARI SORUNLAR VE SORUNLARIN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ali KANDEMİR , Zeki APAYDIN, Cengiz ÖZYÜREK  
EFFECTS of TOULMIN ARGUMENTATION MODEL ON ATTITUDES of STUDENTS TO 4TH GRADE SCIENCE COURSE Ss, 877-894
TOULMIN ARGÜMANTASYON MODELİNİN 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Galip ÖNER  
A PROBLEM OF VALUES AND ACQUISITION OF VALUES IN CLASSROOM LIFE: IN-CLASS GROUPING Ss, 895-938
SINIF İÇİ YAŞANTILARDA DEĞERLER ve DEĞERLERİN KAZANILMASINDA BİR PROBLEM: SINIF İÇİ GRUPLAŞMA

Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz ŞAHİN , Hatice KUMCAĞIZ, Kamil ALAKUŞ, Muhammed AKBAŞ  
THE ROLE OF HOPE AND NEGATIVE THOUGHTS IN PREDICTING EATING ATTITUDES Ss, 939-954
YEME TUTUMLARINI YORDAMADA UMUT VE OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİN ROLÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Hilmi DEMİRKAYA  
EFFECTS OF THE 4MAT SYSTEM OF INSTRUCTION ON ACHIEVEMENT TOWARD GEOGRAPHY OF NINTH GRADERS Ss, 955-968
DOKUZUNCU SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİMİNDE 4MAT ÖĞRETİM SİSTEMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sukran UCUS , İrem DEMİRBAŞ  
COMPARISON OF LIFE SCIENCE* CURRICULA DEVELOPED IN 2009, 2015, 2017 REGARDING CREATIVE THINKING Ss, 969-990
2009, 2015 VE 2017 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ YARATICI DÜŞÜNME AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Mehtap AKTAŞ , Devrim ALICI  
EXAMINATION OF SCORING RELIABILITY ACCORDING TO GENERALIZABILITY THEORY IN CHECKLIST, ANALYTIC RUBRIC AND RATING SCALES Ss, 991-1010
KONTROL LİSTESİ, ANALİTİK RUBRİK VE DERECELEME ÖLÇEKLERİNDE PUANLAYICI GÜVENİRLİĞİNİN GENELLENEBİLİRLİK KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Taner ÇİFÇİ  
GEOGRAPHY TEACHERS’ AWARENESS LEVEL AND USE OF FEEDBACK Ss, 1011-1031
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN GERİBİLDİRİME YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİ VE KULLANIMI

Summary | Abstract | Full Text |

Aysun ÇELİK  
FİRÂKÎ DEDE’NİN “SEG-NÂME” ADLI ESERİ Ss, 1032-1053
FİRÂKÎ DEDE'S WORK CALLED SEG-NÂME

Summary | Abstract | Full Text |

Miray ÖZÖZEN DANACI  
INVESTIGATING THE EFFECTS OF TEACHER CANDIDATES' EXPECTATIONLESSNESS AND EXPECTATION LEVELS ON EMOTİONAL INTELLIGENCE Ss, 1054-1070
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YILMAZLIK VE GELECEĞE YÖNELİK UMUT DÜZEYLERİNİN DUYGUSAL ZEKAYA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Bengisu KOYUNCU  
PREDICTION OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ RESISTANCE BEHAVIOR TOWARD CLASSES THROUGH THEIR PROBLEM-SOLVING SKILLS Ss, 1071-1090
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN DERSLERE YÖNELİK DİRENÇ DAVRANIŞLARININ YORDANMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Niyazi GÜMÜŞ , Orhan KANDEMİR, Tahir BENLİ  
A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF THE STUDENTS FROM TURKIC COUNTRIES STUDYING AT KASTAMONU UNIVERSITY Ss, 1091-1110
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM GÖREN TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Summary | Abstract | Full Text |

Halit Turgay ÜNALAN  
FINE ARTS EDUCATION STUDENTS’ VIEWS ABOUT USING MINIATURE FROM TRADITIONAL ARTS IN GRAPHIC DESIGN COURSE Ss, 1111-1130
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL SANATLARDAN MİNYATÜR’ÜN GRAFİK TASARIM DERSİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ali MEYDAN , Recep Bozyiğit  
GEOPARK POTENTIAL EVALUATION OF TINAZTEPE CAVE AND ITS SURROUNDING Ss, 1131-1151
TINAZTEPE MAĞARASI VE ÇEVRESİNİN JEOPARK POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Semra DEMİR BAŞARAN , Nihan YILDIZ NARİNALP  
TEACHERS’ OPINION ON THE SUPPORT AND TRAINING COURSES IN TURKISH MIDDLE SCHOOLS Ss, 1152-1173
TÜRKİYE’DE ORTAOKULLARDA UYGULANAN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet YAŞAR , Ender GEREDE  
EVALUATION OF SAFETY PERFORMANCE INDICATORS OF FLIGHT TRAINING ORGANIZATIONS IN TURKEY Ss, 1174-1207
EMNİYET PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKIYE’DEKİ UÇUŞ EĞİTİM OKULLARI BAĞLAMINDA BIR İNCELEME

Summary | Abstract | Full Text |

Melek ORAL , Fatma Ahsen TURAN  
A WOMAN CHARACTER IN THE EPICS OF TUVA TURK: BORA SELEEY Ss, 1208-1220
TUVA TÜRK DESTANLARINDA BİR KADIN KAHRAMAN: BORA ŞEELEY

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan KARAKÖSE -  
ALEPPO PROVINCIAL REGULATION Ss, 1221-1243
HALEB VİLÂYET NİZÂMNÂMESİ (1865)

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray ATSAN  
RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE QUALITY, CORPORATE IMAGE AND CUSTOMER SATISFACTION: A RESEARCH ON BANKING SECTOR Ss, 1244-1257
HİZMET KALİTESİ, KURUMSAL İMAJ VE MÜŞTERİ TATMİNİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Summary | Abstract | Full Text |

Soner ALADAĞ , Bertan AKYOL  
THE VIEWS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE PRACTICES OF VALUE EDUCATION IN SCHOOLS: A CASE STUDY Ss, 1258-1274
OKUL MÜDÜRLERİNİN OKULLARDA UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri