Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialSezai ÖZTAŞ  
THE COMPARISON OF UNDERGRADUATE HISTORY EDUCATION PROGRAMS Ss, 1275-1292
TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ LİSANS PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Necmi GÖKYER , Nevber CİHANGİROĞLU  
DETERMINATION OF PRESERVICE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS CLASSROOM MANAGEMENT COURSE Ss, 1293-1312
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETIMI DERSINE YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI

Summary | Abstract | Full Text |

Emre ÜNAL  
THE READING SKILL PREDICTION LEVELS OF THE OPPORTUNITIES THAT THE TURKISH STUDENTS HAVE AT HOME ACCORDING TO 2015 PISA RESULTS Ss, 1342-1356
2015 PISA SONUÇLARINA GÖRE TÜRK ÖĞRENCİLERİN EVDE SAHİP OLDUKLARI OLANAKLARIN OKUMA BECERİSİNİ YORDAMA DÜZEYLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sultan BAYSAN , Burcu DİNGEÇ, Ruken Akar VURAL, Adil Adnan ÖZTÜRK  
VIEWS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT THE GEOGRAPHY PROGRAMME AND PLACE-BASED EDUCATION: A QUALITATIVE STUDY Ss, 1357-1382
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA PROGRAMI VE MEKÂN TEMELLİ EĞİTİM ÖGESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Summary | Abstract | Full Text |

Alparslan KARTAL , Emine ÖZTÜRK, Halil CELEP  
SUFIS IDENTIFIED WITH THEIR CITIES: KARS- ABU’L-HASAN KHARAKANÎ (CONTRIBUTIONS OF KHARAKANI STORIES TO SOCIAL DOCUMENT AND SOCIAL INTEGRATION OF KARS) Ss, 1383-1395
ŞEHİRLERİYLE ÖZDEŞLEŞEN ARİFLER KARS-EBU’L HASAN HARAKÂNİ ÖRNEĞİ (HARAKÂNÎ MENKİBELERİNİN KARS’IN SOSYAL DOKUSUNA VE SOSYAL BÜTÜNLEŞMESİNE KATKILARI)

Summary | Abstract | Full Text |

Canan AKYOL , Cengiz DÖNMEZ  
A CRITICAL APPROACH FOR THE VALUES EDUCATION IN SOCIAL STUDIES Ss, 1396-1415
SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER EĞİTİMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet TAŞDEMİR , Yunus GEÇER  
THE EFFECT OF FATİH PROJECT ON TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS ABOUT EDUCATIONAL INTERNET USAGE Ss, 1416-1432
ÖĞRETMENLERİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMI ÖZYETERLİK İNANÇLARINA FATİH PROJESİNİN ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Selda ÖZER  
THE EFFECT OF SYSTEMATIC INSTRUCTION ON STUDENT ACHIEVEMENT AT ASSOCIATE DEGREE Ss, 1433-1450
ÖNLISANS DÜZEYINDE DIZGELI ÖĞRETIM YÖNTEMININ ÖĞRENCI ERIŞISINE ETKISI

Summary | Abstract | Full Text |

Ubeydullah SEZİKLİ  
STORY AND SHORT STORY USE IN CLASSICAL MUSIC RESOURCES Ss, 1451-1467
KLASİK MUSİKİ KAYNAKLARINDA HİKÂYE VE KISSA KULLANIMI

Summary | Abstract | Full Text |

Selman ABLAK , Bülent AKSOY  
AN ANALYSIS OF STUDENTS’ PERCEPTIONS REGARDING ARMENIAN DEPORTATION Ss, 1468-1490
ERMENİ TEHCİRİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ ALGILARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emrah ÇETİN  
PIECES FROM OTTOMAN TOURISM HISTORY: ERNEST ARMAN’S EFFORTS TO SET UP A TOURISM AGENCY Ss, 1491-1512
OSMANLI TURİZM TARİHİNDEN KESİTLER: ERNEST ARMAN'IN SEYAHAT ACENTESİ KURMA GİRİŞİMLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ebru DEMİRCİOĞLU  
VIEWS OF HISTORY TEACHER CANDITATES ABOUT GENDER REPRESENTATION IN HIGH SCHOOL HISTORY LESSONS: EXAMPLE OF FATIH FACULTY OF EDUCATION Ss, 1513-1527
TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARI GÖZÜYLE LİSE TARİH DERSLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET TEMSİLİ: KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ajda ŞENOL SAKİN , Ferda Gürgan ÖZTÜRK  
REASONS WHY MUSIC TEACHERS PREFER “RECORDER” OR “MELODICA” AS A CLASSROOM INSTRUMENT Ss, 1528-1546
MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF ÇALGISI OLARAK “BLOK FLÜT” YA DA “MELODİKA” TERCİH ETME NEDENLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Emre CİVELEK , Edin GÜÇLÜ SÖZER, Ayşe Simin ERDEMİR  
THE EFFECT OF CONSUMER BASED BRAND EQUITY ON BRAND REPUTATION Ss, 1547-1563
TÜKETİCİ BAZLI MARKA DEĞERİNİN MARKA REPUTASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Emine ÖNDER , Beykul KÜPELİ  
TEACHERS AND MANAGERS’ OPINION ON PROFICIENCIES OF SECONDARY SCHOOLS ADMINISTRATORS (BURDUR SAMPLE) Ss, 1564-1581
ORTAÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ (BURDUR ÖRNEĞİ)

Summary | Abstract | Full Text |

Bahadır GÜLBAHAR  
DEVELOPING THE IN-CLASS LEADER TEACHING SKILLS PERCEPTION SCALE: RELIABILITY AND VALIDITY STUDY Ss, 1582-1609
SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Umay Bilge BALTACI , Selahattin AVŞAROĞLU  
INVESTIGATION OF STATE ANGER-ANGER EXPRESSION AND SELF EFFICACY PERCEPTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH AND WITHOUT LEARNING DISABILITY Ss, 1610-1628
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCILERININ ÖZ-YETERLIK ALGILARI ILE SÜREKLI ÖFKE VE ÖFKE İFADE TARZLARININ İNCELENMESI

Summary | Abstract | Full Text |

Çiğdem ÇAKIR , Metin ÖZKAN  
DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED LEADERSHIP SCALE Ss, 1629-1660
DAĞITILMIŞ LİDERLİK ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Gökçe KILIÇOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KAVRAM DEĞİŞİM METİNLERİNİN KAVRAM YANILGILARINI GİDERME VE BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 1661-1685
THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE TEXTS ON ACHIEVEMENT AND THE ELIMINATION OF MISCONCEPTIONS IN SOCIAL STUDİES COURSES

Summary | Abstract | Full Text |

İdris YILMAZ , Fatih KOCA  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ss, 1686-1695
INVESTIGATION THE EFFECTS OF FIELD-BASED PRACTICUM EXPERIENCE ON PRESERVICE PHYSICAL EDUCATİON TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS

Summary | Abstract | Full Text |

Seval KIZILDAĞ , Ayşe DURAN  
THE TURKISH OF ADAPTATION OF THE PERCEPTIONS OF PARENTING INVERTORY: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Ss, 1696-1713
EBEVEYN OLMAYA İLİŞKİN ALGI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Ali Osman KOCALAR , Ramazan ÖZEY  
EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN GEOGRAPHY Ss, 1714-1734
COĞRAFYA’DA ÇEVRE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Canan TUNÇ ŞAHİN  
CONTRIBUTION TO THE PEDAGOGICAL COMPETENCES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES 'RELEVANCE RELATED TO SCIENTIFIC LITERACY Ss, 1735-1760
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIKLA İLGİLİ ALGILARININ PEDEGOJİK YETERLİLİKLERİNE KATKISI

Summary | Abstract | Full Text |

Emine YILMAZ BOLAT  
EVALUATION ON DEVELOPMENTAL CONTEXT OF PICTURES OF FIVE YEAR GROUP OF CHILDREN Ss, 1761-1776
BEŞ YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN RESİMLERİNİN GELİŞİMSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Kayhan BOZGÜN , Şafak ULUÇINAR SAĞIR  
INVESTIGATION OF KNOWLEDGE LEVELS ABOUT GLOBAL WARMING AND GREENHOUSE EFFECT OF PRESERVICE TEACHERS Ss, 1777-1793
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ISINMA VE SERA ETKİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Melek KÖRÜKCÜ  
WORKING IN DISADVANTAGED AREA FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL STUDENTS TEACHERS Ss, 1794-1806
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI BÖLGEDE ÇALIŞMA PROBLEMATİĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ , Tolga GÜYER  
ADAPTATION PREFERENCE AND CHOICES OF LEARNERS TOWARDS THE SOCIAL INTERACTION TOOLS IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENTS Ss, 1807-1831
ÖĞRENENLERİN SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ YER ALDIĞI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN UYARLAMA TERCİHLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Ümit KUL , Zeki AKSU  
TURKISH ADAPTATION OF THE SURVEY OF PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN EARLY CHILDHOOD MATHEMATICS EDUCATION Ss, 1832-1848
OKUL ÖNCESİ MATEMATİĞİNDE PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Birol ALVER , Ercan ARAS  
RESEARCHING ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ OF PERSONAL AND SOCIAL ADJUSTMENT LEVELS İN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ss, 1313-1341
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Esen TURAN ÖZPOLAT , Berna KARAKOÇ, Kevser KARA  
EVALUATION OF THE TEACHERS AND PARENTS’ VIEWS ABOUT THE HOMEWORKS GIVEN IN THE PRIMARY SCHOOL Ss, 1849-1890
İLKOKULDA VERİLEN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Nuri BALOĞLU , Mesut F. DEMİR  
RELATIONS BETWEEN FAMILY RELATIONSHIPS AND EXECUTIVE COGNITIVE SKILLS OF 8TH GRADE STUDENTS Ss, 1891-1905
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİ VE ÜSTBİLİŞ BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Yüksel SIVACI  
INVENTORY OF NEEDS ASSESSMENT TENDENCIES IN PROGRAM DEVELOPMENT: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Ss, 1906-1927
PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ BELİRLEME EĞİLİMLERİ ENVANTERİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Harun ER  
METAPHORICAL ATTITUDES OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE CONCEPT OF “UNIVERSITY” Ss, 1928-1952
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÜNİVERSİTEYE” İLİŞKİN METAFORİK BAKIŞ AÇILARI

Summary | Abstract | Full Text |

Nalan TUHTAKAYA , Hikmet SÜRMELİ  
COMPARISON OF GENERAL EDUCATION AND SCIENCE TEACHING PROGRAMS: TURKEY AND POLAND Ss, 1953-1973
GENEL EĞİTİM VE FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE VE POLONYA

Summary | Abstract | Full Text |

İlker DERE , Nurgül KIZILAY, Sevim ALKAYA  
VIEWPOINTS AND PERCEPTIONS OF PARENTS ABOUT THE CONCEPT OF 'GOOD CITIZEN', CITIZENSHIP EDUCATION IN FAMILY AND AT SCHOOL Ss, 1974-1993
‘İYİ VATANDAŞ’ KAVRAMI, AİLEDE VE OKULDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİ HAKKINDA VELİLERİN GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI

Summary | Abstract | Full Text |

Soner ARIK , Coşkun BAYRAK  
THE INVESTIGATION OF THE ATTAINMENT OF LEADERSHIP SKILL IN LIFE SCIENCES CLASS IN TERMS OF CLASSROOM TEACHERS’ POINTS OF VIEW Ss, 1994-2015
LİDERLİK BECERİSİNİN KAZANDIRILMASININ SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Güneş SALI  
A STUDY ON THE EMPATHY TENDENCIES, SOCIAL SUPPORT PERCEPTIONS AND ATTITUDE TOWARD THE ENVIRONMENT OF MIDDLE SCHOOL CHILDREN Ss, 2016-2042
ORTAOKUL ÇOCUKLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİNİN, SOSYAL DESTEK ALGILARININ VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Kader BİRİNCİ KONUR , Nagihan YILDIRIM  
EXAMPLES AND IMPLICATIONS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ ONPROJECT BASED LEARNING PRACTICES Ss, 2043-2063
FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI ÖĞRENME UYGULAMA ÖRNEKLERI VE YANSIMALARI

Summary | Abstract | Full Text |

Özgür ULUBEY , Kasım YILDIRIM, Muhammet Mustafa ALPASLAN, Necdet AYKAÇ  
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT PROFESSIONAL DEVELOPMENT SCHOOLS Ss, 2064-2082
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM OKULLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan ŞEKER , Bilge ASLAN ALTAN  
PROFESSIONAL CHARACTERS OF PROSPECTIVE TEACHERS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES (MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY SAMPLE) Ss, 2083-2100
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARAKTERLERİ VE EKSTRA PROGRAM ETKİNLİKLERİ (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan GÖKPINAR  
PAN-TURANISTS’ EFFORT FOR ALLIANCE WITH NAZI GERMANY AND NAZI GERMANY’S PAN-TURANISM POLICIES Ss, 2101-2135
PANTURANCILAR’IN NAZİ ALMANYASI İLE İTTİFAK ÇABALARI VE NAZİ ALMANYASI’NIN PANTURANCILIK POLİTİKALARI

Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz ŞAHİN CENGİZ ŞAHİN, HATİCE KUMCAĞIZ  
NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ Ss, 2136-2155
THE PREDICTIVE ROLE OF NARCISSISM AND SELF-ESTEEM ON SOCIAL MEDIA ADDICTION

Summary | Abstract | Full Text |

Haldun TURAN  
A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN OPENNESS TO CHANGE AND INNOVATIVENESS LEVELS OF PERSONNEL IN PRODUCTION MANAGEMENT: A CASE STUDY ON AUTOMOTIVE SECTOR Ss, 2156-2170
ÜRETIM YÖNETIMINDE PERSONELIN DEĞIŞIME AÇIKLIK VE YENILIKÇILIK DÜZEYLERI ARASINDAKI ILIŞKININ INCELENMESI: OTOMOTIV SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Gonca KEÇECİ  
THE EFFECTS OF THE ACADEMIC CONTROVERSY TECHNIQUE ON THE BIOTECHNOLOGY KNOWLEDGE LEVELS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS Ss, 2171-2182
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOTEKNOLOJİ BİLGİ SEVİYELERİNE AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Gülhan KÖÇER , Sema ÖNGÖREN  
AN EXAMINATION OF POSITIVE METACOGNITION AND META-EMOTION OF ADOLESCENT IN TERMS OF ATTACHMENT STYLES Ss, 2183-2202
ERGENLERİN OLUMLU ÜSTBİLİŞ VE OLUMLU ÜST-DUYGULARININ BAĞLANMA STİLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ*

Summary | Abstract | Full Text |

Halil AYTEKİN -  
RELIGIOUS DISCOURSES IN THE WORK NAMED LETTERS FROM MY WINDMILL OF ALPHONSE DAUDET Ss, 2203-2222
ALPHONSE DAUDET’İN DEĞİRMENİMDEN MEKTUPLAR ADLI HİKAYESİNDE DİNSEL SÖYLEMLER

Summary | Abstract | Full Text |

Burcu Gülsevil BELBER , Emine KALE  
THE IMPACT OF EDUCATIONAL APPLICATIONS IN PUBLIC RELATION TOOLS TO PREFERENCE OF WORKING PLACE: A RESEARCH ON TOURISM FACULTY STUDENTS Ss, 2223-2238
HALKLA İLİŞKİLER ARAÇLARINDAN EĞİTİM UYGULAMALARININ, İŞYERİ SEÇİMİNE ETKİSİ: TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Summary | Abstract | Full Text |

Ali MEYDAN , Abdulkadir UZUNÖZ  
VIEWS OF GEOGRAPHY TEACHERS ON IN-SERVICE TRAINING ACTIVITIES (NEVSEHIR CASE) Ss, 2239-2259
COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (NEVŞEHİR ÖRNEĞİ)

Summary | Abstract | Full Text |

Alev KOÇAK ALAN , Ebru TÜMER KABADAYI, Nilşah CAVDAR  
WHY DO PEOPLE PLAY ONLINE GAMES? THE ROLE OF ONLINE GAMER INNOVATIVENESS Ss, 2260-2280
İNSANLAR NEDEN ONLİNE OYUNLAR OYNAR? ONLİNE OYUNCU YENİLİKÇİLİĞİNİN ROLÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Adem TAŞDEMİR , Dilber KAPTAN ACAR  
THE NEEDS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PEDOGOCICAL CONTENT KNOWLEDGE FOR SCIENCE LEARNING AND TEACHING Ss, 2281-2305
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYE YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ İHTİYAÇLARI

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements


Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri