Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor


Antalya  2019

Generic File  | Cover  | Table of contents  |
DergiDosyalar/43198436_2019 Eylül Jenerik.pdf


Alpaslan YAŞAR , Neriman YALÇIN  
THE EFFECT OF MANDATORY AUDIT FIRM ROTATION ON AUDIT QUALITY

 37, Ss, 692-708

ZORUNLU DENETİM FİRMASI ROTASYONUNUN BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2434
Summary | Abstract | Full Text |

Ebru AY , Salih USLU  
AN EXAMINATION OF THE PROSPECTIVE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ LIFE SKILLS

 37, Ss, 709-725

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2510
Summary | Abstract | Full Text |

Edin Güçlü SÖZER  
DETERMINANTS AND OUTCOMES OF AN EFFECTIVE CrM CAMPAIGN: THE MEDIATING ROLE OF SKEPTICISM

 37, Ss, 726-752

DETERMINANTS AND OUTCOMES OF AN EFFECTIVE CrM CAMPAIGN: THE MEDIATING ROLE OF SKEPTICISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2506
Summary | Abstract | Full Text |

Esra ÖZKAN PİR  
A RESEARCH ON DETERMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN CONSUMERS 'PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND RETRO CONSUMPTION

 37, Ss, 753-770

TÜKETİCİLERİN PSİKOLOJİK SERMAYELERİ VE RETRO TÜKETİM EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Kadir SANCAK  
CONTEMPLATING THE EFFECT OF HODJA AHMED YESEVI ON ISLAMIZATION OF BALKANS FROM PUBLIC DIPLOMACY PERSPECTIVE

 37, Ss, 771-782

BALKANLARIN İSLAMLAŞMASINDAKİ HOCA AHMED YESEVİ ETKİSİNE KAMU DİPLOMASİSİ PERSPEKTİFİNDEN BAKMAK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2483
Summary | Abstract | Full Text |

Kıvanç KÖMÜRCÜ , İsmail GÖKDENİZ  
A STUDY FOR BUSINESS INTERNAL ENVIRONMENT TURBULENCE MANAGEMENT

 37, Ss, 783-808

İŞLETME İÇ ÇEVRE TÜRBÜLANS YÖNETİMİ İÇİN BİR ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet SAYGIN Muhammet SAYGIN, Kübra GÜVENÇ  
CYBERLOAFING TENDENCIES OF THE WORKERS: THE CASE OF SİLİFKE ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE

 37, Ss, 820-832


Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2597
Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep TEKİN BABUÇ , Müjdat AVCI  
A RELATIONAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SYRIAN STUDENTS’ EXPERIENCES IN OSMANIYE PROVINCE ON INTEGRATION TO HIGHER EDUCATION PROCESS

 37, Ss, 833-848

OSMANİYE İLİNDEKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK ÖĞRENİME ENTEGRASYON SÜRECİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İLİŞKİSEL SOSYOLOJİK BİR ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2509
Summary | Abstract | Full Text |

Oguz Serdar KESİCİOĞLU , Binnur YILDIRIM HACIİBRAHİMOĞLU  
AN EXAMINATION OF THE THESES PREPARED FOR THE PRESCHOOL PERIOD BETWEEN THE YEARS 2010-2018

 37, Ss, 849-862

2010-2018 YILLARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEME İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2543
Summary | Abstract | Full Text |

Özgür BABAYİĞİT  
THE EFFECT OF SIGNALING PRINCIPLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHING UNDERGRADUATE PROGRAM STUDENTS ON PARAGRAPH QUESTIONS SUCCESS

 37, Ss, 863-872

THE EFFECT OF SIGNALING PRINCIPLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHING UNDERGRADUATE PROGRAM STUDENTS ON PARAGRAPH QUESTIONS SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2562
Summary | Abstract | Full Text |

Selma TAŞKESEN Ayşe Duygu ÖZTÜRK  
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE EMPATİ DEĞERİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR DERSİ UYGULAMA ETKİNLİKLERİNİN MOTİVASYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 37, Ss, 873-889

INVESTIGATING THE MOTIVATION EFFECT OF EMPATHY VALUE WITHIN THE FRAME OF VALUE TRAINING ON THE PRACTICING ACTIVITIES OF VISUAL ARTS COURSE OF 5TH GRADERS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Süleyman AYDIN , Havva HAFIZOĞLU  
DETERMINATION OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES’ KNOWLEDGE AND SKILL LEVELS ABOUT COLOR ALGEBRA AND COLORED SHADOWS

 37, Ss, 890-898

FEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ RENK ARİTMETİĞİ VE RENKLİ GÖLGELER İLE İLGİLİ BİLGİ VE BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2550
Summary | Abstract | Full Text |

Tuğba YILMAZ , Ozlem BOZO  
PSYCHOMETRIC QUALITIES OF MEDICAL OUTCOMES STUDY SOCIAL SUPPORT SURVEY (MOS-SSS) IN TURKISH CULTURE

 37, Ss, 899-915

MEDİKAL SONUÇ ÇALIŞMASI SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN (MSÇ-SDÖ) TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2516
Summary | Abstract | Full Text |

Yasemin BİLİŞLİ  
PRESENTATION OF “OBESITY” IN TURKISH DIGITAL NEWSPAPERS

 37, Ss, 916-934

PRESENTATION OF “OBESITY” IN TURKISH DIGITAL NEWSPAPERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2520
Summary | Abstract | Full Text |

Zafer ADIGÜZEL , Buse YAZICI  
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF CORPORATE IMAGE ON PURCHASING BEHAVIORS IN INSURANCE COMPANIES

 37, Ss, 935-954

SİGORTA FİRMALARINDA KURUMSAL İMAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARIYLA FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Fikriye KIRBAĞ ZENGİN , Burcu ALAN, Selin YILDIZ  
SAĞLIK BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

 37, Ss, 955-967

THE DETERMINATION OF INFORMATION AND ATTITUDES OF HEALTH INFORMATION TEACHER CANDIDATES ABOUT GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2399
Summary | Abstract | Full Text |

Fatma YILMAZ  
ORGANIZATIONAL SUPPORT AND THE ROLE OF ORGANIZATIONAL TRUST IN EMPLOYEE EMPOWERMENT

 37, Ss, 968-980

PERSONEL GÜÇLENDİRMEDE ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2599
Summary | Abstract | Full Text |

Yüksel ÇEKBAŞ , Mesut ÖZEL  
THE EFFECT OF ASTRONOMY ACTIVITIES REGARDING WALTON ARGUMENTATION ON PSEUDOSCIENCE BELIEFS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES

 37, Ss, 981-994

WALTON ARGÜMANTASYON KURAMINA YÖNELİK ASTRONOMİ ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZDE-BİLİM İNANIŞLARINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2494
Summary | Abstract | Full Text |

Bekir TAVAS  
THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATıON: NEW PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

 37, Ss, 995-1007

KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ: YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2553
Summary | Abstract | Full Text |

Ersin YAĞAN , Belma AKŞİT  
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE ATTITUDE TOWARDS FOREIGNERS SCALE

 37, Ss, 1008-1020

YABANCILARA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2602
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Nurullah AKKURT , Wafa Malik Hidob, Sharifa Saad Aldakheel, Mahdi S. Abu Madini, Manal Salih Eltigani  
OUTSTANDING MEDICAL STUDENTS’ QUALITY OF LIFE: A COMPLEXITY AND DISPARITY BASED ON GENDER AND SOCIAL STATUS IN SAUDI ARABIA

 37, Ss, 809-819

ÜSTÜN BAŞARILI TIP ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM KALİTESİ: SUUDİ ARABİSTAN'DA TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL STATÜYE DAYALI BİR KARMAŞIKLIK VE EŞİTSİZLİK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2471
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri