KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI ve DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNE BİR BAKIŞ
(AN OVERVIEW INCLUSION PRACTICES and SUPPORT SPECIAL EDUCATION SERVICE )

Author : DİDEM GÜVEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 143-161
    


Summary

Special education policies are an education policy supported by many countries around the World. As part of this policy, it has been accepted over time that students requiring special education will benefit from inclusion practices. In this process, non-governmental organizations and scientists took action when there were a number of educational and behavioral requirements for student with special needs (SWSN) placed in general education classroom. As a result of the research, the first support special education service was started to be applied by raising the resource room (RR). Although the RR service has been applied remove SWSN from classroom, co-teaching has taken its place in schools as the second support special education service. As an alternative to both support special education service and special education counseling services have started to be offered in schools. In this study, the studies in the lüterature were reviewed by descriptive method. The aim of this study is to explain in detail these three support special education services mentioned in the field. Although the origins of the RR and co-teaching dates back to the 1950s, RR has recently started to be implemented in Turkey. For this reason, it is important to transfer each of the support special education services in detail. Criticism of these services has led to emergence of the other support special education service. All services are offered by special education teachers. The requirements of the SWSN for the provision of these services are determined. RR is the only type of service implemented in Turkey. In this service, rather than special education teachers, classroom teachers, teachers who receive certificates are assigned. Also a number of defiviencies in RR are reported by researchers. It is observed that only scienctific studies related to teaching are carried out in co-teaching. It is seen that the special education counseling is generally offered by guidance teachers. As a result, it is proposed to increase scientific studies for support special education services and to provide these services by special eduaction teachers.Keywords

inclusion practices, resource room, special education counseling, co-teaching, support special education serviceAbstract

Özel eğitim uygulamaları, dünyada birçok ülke tarafından desteklenen bir eğitim politikasıdır. Bu politik bakış açısı sayesinde özel eğitim gerektiren öğrencilerin kaynaştırma uygulamalarından faydalanması zaman içinde kabul görmüştür. Bu süreçte genel eğitim ortamlarına yerleştirilen özel gereksinimli öğrenciler için eğitsel ve davranışsal bir takım gereksinimler söz konusu olmuş, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları harekete geçmişlerdir. Yapılan araştırmalar sonucunda destek özel eğitim hizmetinden destek eğitim odası gündeme gelerek uygulanmaya başlanmıştır. Ancak destek eğitim odası hizmetinin özel gereksinimli öğrencinin sınıftan alınması uygulamasına yapılan eleştiri nedeniyle iş birliğiyle öğretim, ikinci destek özel eğitim hizmeti olarak okullarda uygulanmaya başlamıştır. Her iki destek özel eğitim hizmetine alternatif olarak da özel eğitim danışmanlığı hizmeti okullarda sunulmaya başlanmıştır. Bu çalışma bir derleme çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Bu derleme çalışmasında amaç alanyazında belirtilen bu üç destek özel eğitim hizmetini detaylarıyla açıklamaktır. Destek özel eğitim hizmetlerinden iş birliğiyle öğretim ve destek eğitim odası hizmetinin kökenleri 1950’lilere dayansa da Türkiye’de yakın zamanda destek eğitim odası hizmeti uygulanmaya ve yaygınlaştırılmaya başlamıştır. Bu nedenle destek özel eğitim hizmetlerinin her birinin detaylı bir şekilde aktarılması önem kazanmaktadır. Alanyazın, genel eğitim okullarında bu hizmetlerin hepsinin özel eğitim öğretmenleri tarafından sunulduğunu ifade edilmektedir. Ayrıca bu hizmetlerden hangisinin sunulacağı özel gereksinimli öğrencinin eğitim gereksinimine göre belirlendiğini de bildirilmektedir. Türkiye’ye baktığımızda ise bu hizmetlerden sadece destek eğitim odası hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmette özel eğitim öğretmenlerinden ziyade sınıf öğretmenleri, norm fazlası olarak nitelendirilen öğretmenler ya da sertifika alan öğretmenler görevlendirilmektedirler. Ayrıca destek eğitim odalarında bir takım aksaklıklarda araştırmacılar tarafından da bildirilmektedir. İş birliğiyle öğretime ilişkin sadece bilimsel çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Özel eğitim danışmanlığı hizmetinin ise genel olarak rehberlik öğretmenleri tarafından sunulduğu anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle destek özel eğitim hizmetlerine yönelik bilimsel çalışmaların arttırılması ve bu hizmetlerin özel eğitim öğretmenleri tarafından sunulması önerilmektedir.Keywords

destek eğitim odası, iş birliğiyle öğretim, özel eğitim danışmanlığı, destek özel eğitim hizmetleri, kaynaştırma uygulamaları