Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF MANDATORY AUDIT FIRM ROTATION ON AUDIT QUALITY
(ZORUNLU DENETİM FİRMASI ROTASYONUNUN BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ )

Author : Alpaslan YAŞAR  , Neriman YALÇIN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 692-708


Summary
Zorunlu rotasyonun uygulanma şeklinin bağımsız denetim kalitesini etkileyip etkilemediği ile ilgili tartışmalar ABD başta olmak üzere, AB ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerde halen devam etmektedir. Bu nedenle, Türkiye'de zorunlu denetim firması rotasyonunun (MROT) denetim kalitesini artırıp artırmadığını 2010-2016 arası yıllar için araştırdık. Araştırmanın bulguları, zorunlu rotasyon sonrası yeni denetçiler tarafından denetlenen şirketlerin rotasyona gerçekleşmeyen şirketlere (NROT) göre ihtiyari tahakkuklarının daha düşük ve dolayısıyla denetim kalitesinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, zorunlu rotasyona tabi tutulan şirketlerdeki denetim kalitesinin, aynı şirketin zorunlu rotasyondan bir yıl önceki eski denetim firması denetim kalitesinden daha yüksek olduğu bulgusuna ulaştık. Dolayısıyla, araştırma bulgularımız, zorunlu denetim firması rotasyonunun denetim kalitesini arttırdığı düşüncesini desteklemektedir.

Keywords
Zorunlu denetim firması rotasyonu, denetim kalitesi, ihtiyari tahakkuklar.

Abstract
The discussions about whether the manner of application of mandatory rotation affects the audit quality still continue in developing countries and EU countries, notably the USA. Therefore, we investigate whether Mandatory Audit Firm Rotation (MROT) enhances audit quality in Turkey for the years 2010-2016. The findings show that companies audited by mandatorily rotated new auditors have less discretionary accruals and thus higher audit quality than those non-rotated audit firms (NROT). In addition, we find that the audit quality in companies that are subjected to the mandatory rotation is higher than the audit quality of the same companies one year ago under old audit firms. Thus, our findings support the idea that mandatory audit firm rotation enhances audit quality.

Keywords
Mandatory audit firm rotation, Audit quality, Discretionary accruals.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri